Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 98/2001/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 98/2001/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể và Dự án đầu tư Bước 1, Giai đoạn I Khu công nghệ cao Hoà Lạc;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2000/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;
Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các Dự án đầu tư (Công văn số 5494/HĐTĐ ngày 05 tháng 8 năm 1998) và đề nghị của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 1136/BKHCNMT-CNC ngày 26 tháng 4 năm 2001;
Để tập trung đầu tư, bảo đảm cho Khu Công nghệ cao Hoà Lạc được triển khai theo đúng tiến độ và sớm đi vào hoạt động.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc là đầu mối được giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và là chủ đầu tư trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

Điều 2. Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng để thực hiện Bước 1, Giai đoạn I Khu Công nghệ cao Hoà Lạc (dự kiến là 96 triệu USD theo Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ) được bố trí bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, trên cơ sở danh mục các công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Trong năm 2001, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn ngân sách tập trung để thực hiện các hạng mục công trình sau:

1. Đền bù, giải phóng mặt bằng 200 ha: 28 tỷ đồng (trên tổng số vốn đầu tư là 68 tỷ đồng).

2. Xây dựng tuyến đường bao Khu Công nghệ cao Hoà Lạc: 4 tỷ đồng (trên tổng số vốn đầu tư là 8,4 tỷ đồng).

3. Xây dựng Nhà vườn ươm công nghệ: 7 tỷ đồng (trên tổng số vốn đầu tư là 136,7 tỷ đồng).

4. Xây dựng tuyến đường C (nối từ đường cao tốc Láng - Hoà Lạc vào khu phần mềm) theo dự toán vốn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm và uy tín để triển khai thi công gói thầu tuyến đường C ( nối từ đường cao tốc Láng - Hoà Lạc vào khu phần mềm ) trên cơ sở thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 5. Triển khai xây dựng trong năm 2001 cổng kết nối riêng và trực tiếp với hệ thống Intemet quốc tế.

Điều 6. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính hoàn tất các thủ tục giao diện tích đất còn Lại ( trên tổng diện tích 1650 ha ) để chủ động thực hiện việc quản lý qũy đất, đền bù giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No: 98/2001/QD-TTg

Hanoi, June 26, 2001

 

DECISION

DEPLOYING THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION OF HOA LAC HI-TECH PARK’S INFRASTRUCTURE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 198/1998/QD-TTg of October 12, 1998 approving the general planning and investment project, Step 1, Phase I of the Hoa Lac Hi-Tech Park;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 10/2000/QD-TTg of January 18, 2000 on the establishment of Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board;
At the proposals of the State Evaluation Council on Investment Projects (Official Dispatch No. 5494/HDTD of August 5, 1998) and the Ministry of Science, Technology and Environment (Official Dispatch No. 1136/BKHCNMT-CNC of April 26, 2001);
In order to concentrate investment, ensuring that Hoa Lac Hi-Tech Park project is implemented as scheduled and put into operation soon
,

DECIDES:

Article 1.- Hoa Lac Hi-Tech Park’s Management Board shall act as the main coordinator assigned with annual plan norms and as the investor directly managing projects funded with budget capital at Hoa Lac Hi-Tech Park.

Article 2.- Investment capital for the construction of technical infrastructure and site clearance for the implementation of Step 1, Phase I of Hoa Lac Hi-Tech Park (estimated at USD 96 million under the Prime Minister’s Decision No. 198/1998/QD-TTg of October 12, 1998) shall be channeled from the State budget and other lawful capital sources on the basis of the list of projects approved by the competent authorities.

Article 3.- In 2001, the Ministry of Planning and Investment shall arrange concentrated budget capital for the implementation of the following project items:

1. Compensation for clearance of the 200 ha site: VND 28 billion (of total investment capital amount of VND 68 billion).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 98/2001/QD-TTg, deploying the investment and construction of Hoa Lac Hi-tech Park's Infrastructure, promulgated by the Prime Minister of Government.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


960

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113