Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 867/CT-QP năm 1996 thi hành Nghị định 24/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 867/CT-QP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Trọng Xuyên
Ngày ban hành: 10/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 867/CT-QP

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1996

 

CHỈ THỊ

VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

Để tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng và đề cao trật tự kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực này. Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1996 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; ngày 18/4/1996 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng. Để triển khai thực hiện tốt trong quân đội, Bộ Chỉ thị:

1. Các đơn vị trong toàn quân tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng học tập quán triệt mục đích ý nghĩa và những quy định trong Nghị định, để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Tổng cục Chính trị hướng dẫn nội dung, kế hoạch học tập cho toàn quân và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với các quân khu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan để giáo dục, quán triệt đến lực lượng dân quân tự vệ xã, phường và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2. Chỉ huy các cấp phải thường xuyên giáo dục và quản lý tốt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng thuộc quyền, đồng thời phải có biện pháp phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra trong cơ quan, đơn vị mình. Nếu có hành vi, vi phạm các quy định trong Nghị định phải được phát hiện kịp thời và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm minh. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương nơi đóng quân để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong Nghị định.

3. Thanh tra Bộ Quốc phòng hướng dẫn cụ thể các cấp Thanh tra Quốc phòng, để việc thanh tra, xử phạt vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm nghiêm minh, chính xác, đúng các quy định trong Nghị định.

4. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, phối hợp với Thanh tra Bộ Quốc phòng, hướng dẫn việc thu nôp tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, xử lý tang vật, do các cấp Thanh tra Quốc phòng xử phạt, để bảo đảm đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Tổ chức thực hiện: Nhận được chỉ thị này các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện xong trong tháng 8 năm 1996 và báo cáo kết quả về Bộ.

 

 

Nguyễn Trọng Xuyên

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 867/CT-QP năm 1996 thi hành Nghị định 24/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198
DMCA.com Protection Status