Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 2411/2003/TT-BQP hướng dẫn xét tặng huy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế cho chuyên gia dân sự làm nhiệm vụ giúp Campuchia giai đoạn 1979-1989 do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 2411/2003/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Văn Rinh
Ngày ban hành: 17/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2411/2003/TT-BQP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 2411/2003/TT-BQP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG HUY HIỆU VÌ NGHĨA VỤ QUỐC TẾ CHO CHUYÊN GIA DÂN SỰ LÀM NHIỆM VỤ GIÚP CĂMPUCHIA GIAI ĐOẠN 1979 - 1989

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế" cho Chuyên gia dân sự làm nhiệm vụ giúp Cămpuchia giai đoạn 1979 - 1989 (tại Công văn số 675/VPCP-VX ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ).

Sau khi thống nhất với Viện thi đua khen thưởng Nhà nước tại Công văn số 853/TĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2003, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TẶNG HUY HIỆU:

Những người được tặng thưởng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế" là những Chuyên gia dân sự đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các Đoàn chuyên gia (kể cả các đồng chí hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ hoặc đã nghỉ hưu sau đó từ trần) do Uỷ ban nhân dân các tỉnh và các Cơ quan Bộ, Ngành, Đoàn thể ở Trung ương cử sang giúp cách mạng Cămpuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước từ 07/01/1979 đến 30/9/1989.

II. TIÊU CHUẨN:

Chuyên gia dân sự đã trực tiếp làm nhiệm vụ giúp cách mạng Cămpuchia từ 6 tháng trở lên trong quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Sau khi về nước luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trường hợp hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì không tính thời gian.

III. QUYỀN LỢI:

Người được tặng thưởng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế" được cấp Giấy chứng nhận của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Huy hiệu.

IV. THỦ TỤC:

1. Đối với những trường hợp đã nghỉ hưu thường trú tại các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương:

- Các cá nhân thuộc đối tượng trên nếu có đủ tiêu chuẩn tự làm bản kê khai quá trình công tác hoạt động tại Cămpuchia (theo mẫu) Uỷ ban nhân dân xã (phường) nơi đang cư trú thẩm định, xác nhận và lập danh sách đề nghị lên Uỷ ban nhân dân huyện (quận).

- Cơ quan khen thưởng huyện (quận) kiểm tra, tổng hợp danh sách, bản kê khai cá nhân báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (qua thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng)

- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Chính quyền giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị) để trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với những trường hợp hiện đang công tác thuộc Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và tỉnh.

- Các cá nhân thuộc đối tượng trên nếu có đủ tiêu chuẩn làm bản kê khai quá trình công tác hoạt động ở Cămpuchia (theo mẫu) lấy xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cơ sở trực tiếp quản lý cán bộ gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Bộ, Ban, Ngành, và Đoàn thể Trung ương.

- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng phối hợp với Tổ chức chính quyền tỉnh hoặc Vụ tổ chức Cán bộ có ý kiến xác nhận và đề nghị vào bản khai của từng cá nhân, sau đó tổng hợp danh sách kèm theo tờ khai các cá nhân đủ tiêu chuẩn báo cáo Thủ trưởng Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị) để trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị) gồm:

- Tờ khai cá nhân (theo mẫu thống nhất) kèm theo bản phô tô;

+ Lý lịch Đảng viên hoặc phiếu lý lịch cán bộ của cá nhân;

+ Quyết định nghỉ hưu;

+ Quyết định điều động đi làm chuyên gia giúp Bạn (nếu không còn quyết định thì phải có xác nhận của hai đồng chí cùng công tác được tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế").

- Danh sách đề nghị khen (theo mẫu thống nhất)

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Hồ sơ trên gửi Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị 03 bộ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng thuộc Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố là cơ quan chủ trì có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố; Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương phổ biến hướng dẫn cho các đối tượng do Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và tỉnh quản lý viết bản kê khai cá nhân. Đồng thời tổng hợp danh sách, tờ khai cá nhân báo cáo Thủ trưởng Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế" gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị).

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (thành phố) có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các cấp, tổ chức tốt việc tiến hành xét, tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế" cho các đối tượng thuộc diện quản lý của địa phương. Các đối tượng hiện đang công tác ở các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương do Thủ trưởng cơ quan trực tiếp chỉ đạo việc xét, đề nghị.

- Ban Liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam tại Cămpuchia thời kỳ 1979 - 1989 ở Trung ương và các tỉnh có trách nhiệm làm tham mưu giúp Bộ Quốc phòng và các địa phương kiểm tra xác minh các trường hợp đề nghị tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế".

Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định khen thưởng theo đề nghị của Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố). Thời gian các đơn vị gửi báo cáo đợt đầu về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị) trước ngày 15/12/2003.

Việc Thi đua Khen thưởng Nhà nước bảo đảm hiện vật (giấy chứng nhận, Huy hiệu) cho các đối tượng theo quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Văn Rinh

(Đã ký)

 

(Mẫu 1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUY HIỆU "VÌ NGHĨA VỤ QUỐC TẾ" CHO CHUYÊN GIA DÂN SỰ Ở CĂMPUCHIA

(Gia đoạn 1979 - 1989)

Họ và tên:.....................................chữ in hoa.....................Năm sinh:.................

Nguyên quán:......................................................................................................

Nơi ở hiện nay:...................................................................................................

Đơn vị (cơ quan) cử đi công tác (tại Cămpuchia):..............................................

Đơn vị (cơ quan) công tác (tại Cămpuchia):.......................................................

Chức vụ: (Chức vụ cao nhất khi làm nhiệm vụ giúp Cămpuchia từ ngày.... tháng..... năm...... đến ngày...... tháng....... năm.......) ...................................................

Hiện nay công tác tại Cơ quan (nghỉ hưu)..........................................................

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Kê khai từ khi hoạt động ở Cămpuchia đến khi kết thúc nhiệm vụ về Việt Nam)

Từ
ngày, tháng, năm

Đến
ngày, tháng, năm

Cơ quan, chức vụ -
Đơn vị công tác

 

 

 

Khen thưởng
(Từ Bằng, Giấy khen trở lên)

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

Xác nhận và đề nghị của UBND Xã (Phường) hoặc xác nhận của đơn vị cơ sở trực tiếp quản lý cán bộ.

- Căn cứ hồ sơ của ông (bà)...... đã tham gia công tác tại Cămpuchia...... năm..... (từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....)

- Hiện nay ông (bà) đang cư trú tại địa phương luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Khai tại...................
Ngày..... tháng..... năm....
(Ký tên)

Ngày...... tháng........ năm........
Ký tên đóng dấu
(ghi rõ chức danh)

Ý kiến đề nghị của Cơ quan Thi đua - Khen thưởng, thuộc Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể TW và tỉnh
Ngày....... tháng...... năm......
Ký tên đóng dấu
(ghi rõ chức danh)

(Mẫu 2)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUY HIỆU "VÌ NGHĨA VỤ QUỐC TỀ"

STT

Họ và tên

Quê quán

Đơn vị trình

Thời gian công tác tại Cămpuchia

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

Ngày...... tháng...... năm 2003
Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng
(Ký tên, đóng dấu)

(Mẫu 3)

DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG HUY HIỆU "VÌ NGHĨA VỤ QUỐC TỀ"

STT

Họ và tên

Quê quán

Đơn vị

Ghi chú
(hy sinh, từ trần tại CPC hay nghỉ hưu từ trần. Nếu nghỉ hưu từ trần thời gian ở CPC bao nhiêu)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

Ngày...... tháng...... năm 2003
Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng
(Ký tên, đóng dấu)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 2411/2003/TT-BQP hướng dẫn xét tặng huy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế cho chuyên gia dân sự làm nhiệm vụ giúp Campuchia giai đoạn 1979-1989 do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.617
DMCA.com Protection Status