Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 75/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NINH BÌNH

Ngày 08 tháng 02 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Phó Thủ tướng đến thăm Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty giày ADORA, Xí nghiệp cơ khí Quang Trung, kiểm tra việc tổ chức lễ hội tại đền Vua Đinh - Vua Lê, chùa Bái Đính và chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của tỉnh Ninh Bình. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của các Bộ, cơ quan tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,1%, sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định; khách du lịch đạt 3,6 triệu lượt, tăng 11,6% so với năm trước, doanh thu du lịch tăng 22%; giáo dục, đào tạo tiếp tục phát huy theo truyền thống của địa phương. Hoan nghênh việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động của Tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015.

2. Trong thời gian tới, Tỉnh cần duy trì tăng trưởng kinh tế thông qua khai thác, phát huy nguồn vốn con người và khoa học công nghệ và chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai một số công việc sau đây:

- Phát triển nông nghiệp thông qua việc làm tốt khâu giống; đẩy mạnh nuôi trồng thủy, hải sản trên diện tích đất bồi ven biển; phát triển nông trường Đồng Giao theo hướng gắn với quy hoạch các vùng nguyên liệu, sản phẩm của nông trường theo định hướng xuất khẩu; có lộ trình phát triển số lượng các xã trồng nấm; xây dựng được danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Tỉnh.

- Đẩy mạnh việc đăng ký chất lượng, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa của địa phương để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

- Gắn khoa học, công nghệ với phát triển công nghiệp: Ổn định sản xuất xi măng trên cơ sở giảm ô nhiễm môi trường, giảm tiêu hao năng lượng điện; cân nhắc kỹ việc sản xuất thép chất lượng cao; rà soát lại quy hoạch các khu công nghiệp để sử dụng đất đai hiệu quả và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người lao động.

- Rà soát các tiêu chí và lộ trình xây dựng Tỉnh đạt tiêu chuẩn môi trường để phát triển du lịch.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu có mạng internet không dây toàn tỉnh, trước hết ưu tiên ở các khu du lịch.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Đồng ý chủ trương xây dựng Dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích cố đô Hoa Lư, lưu ý làm rõ các tiểu dự án, phân kỳ đầu tư, các nguồn vốn đầu tư, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về hỗ trợ hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất với UNESCO công nhận quần thể Tràng An, Tam Cốc - Bích Động là di sản thiên nhiên thế giới: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện giúp Tỉnh thực hiện.

3. Ninh Bình là một trong ba trọng điểm du lịch của Vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, do đó, Tỉnh cần chủ động phối hợp với các địa phương liên quan đề xuất phương án kết nối với các địa phương trong vùng hình thành các tuyến du lịch văn hóa, lịch sử, lễ hội, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quý III năm 2012.

4. Đồng ý về nguyên tắc việc thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ cao phục vụ nông nghiệp. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, xem xét, hướng dẫn việc thành lập theo đúng quy định, lưu ý việc hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài để thành lập Trung tâm.

5. Khuyến khích việc xây dựng Chính phủ điện tử tại địa phương, Tỉnh lập dự án gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét.

6. Về vốn đầu tư cho các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ: Tỉnh chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo hướng dẫn chung.

7. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông chuyên: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết theo quy định.

8. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương Vùng đồng bằng sông Hồng xây dựng đề án ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực của địa phương, tổ chức hội nghị vùng tại tỉnh Hà Nam, dự kiến vào tháng 5 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, GD&ĐT, LĐTB&XH, KH&CN, Y tế, VHTT&DL, TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, GTVT, Xây dựng, TT&TT;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.488
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206