Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Sắc lệnh số 139/SL về việc cổ động dân chúng ủng hộ và nhận các tặng phẩm để cấp dưỡng cho bộ đội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Số hiệu: 139/SL Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 15/02/1948 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 139-SLNGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 71 ngày 22-3-46 ấn định qui tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và số 35-SL ngày 19-3-47 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội y hiệp;

RA SẮC LỆNH:

PHẨM VẬT ỦNG HỘ

Điều thứ 1

Trong thời kỳ kháng chiến, nếu việc cung cấp cho bộ đội trở nên hết sức khó khăn, thì các đơn vị quân đội, từ Trung đoàn trưởng trở lên, có thể cổ động dân chúng ủng hộ và nhận các tặng phẩm để cấp dưỡng cho bộ đội.

Điều thứ 2

Tặng phẩm có thể là:

1- Phẩm vật như thóc gạo, thực phẩm, quần áo, vải sợi, thuốc v. v... quân dụng hoặc các nguyên liệu để chế tạo quân giới.

2- Tiền.

3- Các bất động sản ruộng đất, nhà cửa, v.v...) để có thể thu hoa lợi dùng vào việc cung cấp cho bộ đội hoặc có thể dùng làm cơ sở cho mọi việc sản xuất quốc phòng.

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

Điều thứ 3

Các Khu và các Trung đoàn phải có Bộ quốc phòng cho phép mới được cổ động và thu nạp.

Nhưng Bộ Quốc phòng có thể uỷ quyền quyết định cho Khu.

Còn Trung đoàn không có quyền quyết định.

Điều thứ 4

Nếu xét rằng các phẩm vật ủng hộ đã tạm đủ trong thời gian cần thiết, Bộ Quốc phòng có thể cho lệnh đình chỉ việc nhận ủng hộ.

Trong trường hợp uỷ quyền cho Khu quyết định, thì Khu có thể cho lệnh đình chỉ.

Biên lai danh dự và bằng danh dự

Điều thứ 5

Mỗi khi nhận phẩm vật ủng hộ thì tuỳ trường hợp, quân đội sẽ tặng:

1- Một biên lai danh dự trong có đề

"Bộ đội nhớ ơn"

2- Hoặc thêm một bằng danh dự trong có đề

"Tổ quốc ghi công"

Biên lai danh dự sẽ do Trung đoàn hoặc Khu tặng. Bằng danh dự sẽ do Bộ Quốc phòng tặng.

Điều thứ 6

Những người được biên lai danh dự và bằng danh dự sẽ được biệt đãi ở địa phương.

KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG

Điều thứ 7

Việc quyết định sử dụng các tặng phẩm và việc kiểm tra đều do Bộ Quốc phòng phụ trách. Bộ Quốc phòng có thể uỷ quyền cho Khu về việc quyết định sử dụng.

THI HÀNH

Điều thứ 8

Bộ Quốc phòng sẽ ấn định mọi chi tiết để thi hành Sắc lệnh này.

Về cách biệt đãi ở địa phương nói trong Điều thứ 6 thì liên Bộ Quốc phòng - Nội vụ cùng ấn định.

Điều thứ 9

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Sắc lệnh số 139/SL về việc cổ động dân chúng ủng hộ và nhận các tặng phẩm để cấp dưỡng cho bộ đội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125