Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 92-VH-QĐ năm 1964 về việc thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tranh, tượng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Số hiệu: 92-VH-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá Người ký: Hoàng Minh Giám
Ngày ban hành: 01/02/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92-VH-QĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠI BỘ VĂN HÓA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRANH, TƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ nghị định số 135-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa;
Để khuyến khích việc sáng tác và nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật hội họa và điêu khắc nhằm phục vụ tốt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà;
Để đảm bảo các tác phẩm hội họa và điêu khắc khi đưa ra phục vụ quần chúng có giá trị nghệ thuật và có tác dụng tốt trong việc giáo dục nhân dân;
Để đáp ứng đòi hỏi của sinh hoạt nghệ thuật tạo hình đang ngày một phát triển;
Để bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của Bộ đồng thời phát huy đầy đủ ý kiến tập thể của các ngành công tác hữu quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại Bộ Văn hóa những Hội đồng xét duyệt tranh, tượng.

Điều 2. – Hội đồng xét duyệt tranh, tượng là một tổ chức tư vấn có những nhiệm vụ như sau:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa trong các việc:

a) Xét duyệt và chọn lọc các tác phẩm hội họa và điêu khắc trước khi đưa ra triển lãm ở trong nước và ngoài nước;

b) Xét duyệt và chọn lọc tranh, tượng trước khi đưa in và sản xuất hàng loạt;

c) Xét duyệt và chọn lọc các tác phẩm hội họa và điêu khắc đưa vào bảo tàng mỹ thuật quốc gia.

2. Tham gia ý kiến với Bộ trưởng Bộ Văn hóa về:

a) Phương hướng phát triển nghệ thuật tạo hình hàng năm hoặc trong từng giai đoạn nhất định;

b) Chương trình hoạt động nghệ thuật tạo hình hàng năm;

c) Khen thưởng những tác phẩm hội họa và điêu khắc có giá trị.

Điều 3. – Thành phần của Hội đồng xét duyệt tranh, tượng gồm có một Chủ tịch và một số ủy viên do Bộ Văn hóa chỉ định.

Các thành viên của Hội đồng sẽ chọn trong số các nhà họa sĩ và điêu khắc được Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam giới thiệu, và cán bộ lãnh đạo của Bộ Văn hóa.

Ngoài các vị nói trên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa có thể:

- Mời tham dự Hội đồng những cán bộ của các Bộ hoặc ngành chuyên môn khác mỗi khi xét đến tác phẩm hội họa và điêu khắc có liên quan đến các Bộ hoặc ngành ấy.

- Mời tham dự một số cán bộ của Bộ Văn hóa phụ trách hội họa và điêu khắc.

Điều 4. - Viện Mỹ thuật mỹ nghệ đảm nhiệm công việc thường trực của Hội đồng.

Điều 5. - Chế độ công tác của các Hội đồng xét duyệt tranh, tượng quy định như sau:

1. Mỗi khi Hội đồng họp phải có quá nửa số ủy viên của Hội đồng có mặt thì những nghị quyết ấy của Hội đồng mới có giá trị.

2. Các thành viên của Hội đồng được quyền nghiên cứu tranh, tượng tùy theo yêu cầu của mình, có thời gian từ ba đến bảy ngày để chuẩn bị ý kiến tham gia vào cuộc họp của Hội đồng.

3. Khi cần họp Hội đồng để trao đổi về phương hướng phát triển nghệ thuật, chương trình hoạt động nghệ thuật hàng năm, tài liệu phải gửi trước đến các ủy viên của Hội đồng từ 10 đến 15 ngày.

Điều 6. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tại vụ, Viện trưởng Viện Mỹ thuật mỹ nghệ, Giám đốc trường cao đẳng mỹ thuật và ông Hiệu trưởng trường trung cấp mỹ thuật công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
 


 

Hoàng Minh Giám

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92-VH-QĐ năm 1964 về việc thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tranh, tượng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104