Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 743-TTg năm 1995 phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma tuý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 743-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/11/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 743-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ban ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy tại Tờ trình số 621-UB/CTQG ngày 18-9-1995 về việc thông qua kế hoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma tuý với những nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu tổng quát:

Từng bước giảm lạm dụng ma tuý, phòng ngừa nguy hại lạm dụng ma tuý dẫn đến lây nhiễm HIV/AIDS; giảm dần, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn việc trồng cây thuốc phiện; kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý bất hợp pháp; quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hợp pháp các loại hoá chất, dược phẩm có chứa chất ma tuý; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát ma tuý.

2. Chương trình hành động trong giai đoạn 1996-2000:

- Tăng cường chỉ đạo và quản lý thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý (sau đây viết tắt là CTQG-06/CP).

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma tuý; tham gia các công ước Quốc tế về ma túy.

- Kiểm soát nguồn cung cấp ma túy.

- Đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu ma túy.

- Phòng, chống lạm dụng ma tuý, đẩy mạnh hoạt động điều trị và phục hồi chức năng người nghiện.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm soát ma túy.

3. Các dự án hợp tác kỹ thuật ưu tiên:

- Tăng cường năng lực cơ quan lập kế hoạch và điều phối thực hiện CTQG-06/CP.

- Chương trình thí điểm phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thay thế trồng cây thuốc phiện tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

- Tăng cường năng lực kiểm soát ma tuý và bắt giữ buôn bán ma túy trái phép.

Phòng, chống lạm dụng ma tuý và hậu quả nguy hại ở các đối tượng có nguy cơ cao.

- Giáo dục phòng, chống lạm dụng ma tuý trong trường học.

- Phân tích tình hình lạm dụng ma tuý trong nước và đào tạo cán bộ chuyên môn điều trị, phục hồi chức năng người nghiện.

4. Kinh phí thực hiện (giai đoạn 1996-2000):

- Kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp cho CTQG-06/CP là : 159.175.000.000 đồng Việt Nam.

- Kinh phí từ nguồn tài trợ nước ngoài: 15.975.000 USD.

Điều 2. Giao cho Ủy ban Dân tộc và Miền núi, cơ quan thường trực CTQG-06/CP chủ trì, điều phối các hoạt động của các cơ quan thành viên CTQG-06/CP để tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Chủ nhiệm CTQG-06/CP, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No: 743-TTg

Hanoi, November 14, 1995

 

DECISION

APPROVING THE MASTER PLAN FOR NARCOTICS PREVENTION, COMBAT AND CONTROL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Proceeding from Decree No.15-CP of March 2, 1993, on the tasks, powers and State management responsibility of the Ministries and Agencies at ministerial level;
In consideration of the proposal of the Minister-Chairman of the Committee on Ethnicity and Mountainous Areas and Chairman of the National Program for Narcotics Prevention, Combat and Control embodied in Note No.621-UB/CTQG of September 18, 1995 requesting approval of the master plan for narcotics prevention, combat and control in Vietnam,

DECIDES:

Article 1.- To approve the master plan for narcotics prevention, combat and control, with the following contents:

1. The overall objectives:

To step by step reduce drug abuse, prevent drug abuse leading to contraction of HIV/AIDS; gradually reduce and eventually abolish the culture of opium poppy; control closely in order to prevent the illegal production, transport, traffic, stockpile and use of drug; manage closely the legal production and trade of chemical and pharmaceutical products which contain narcotic substances; and promote international cooperation in the field of narcotics control.

2. The program of action for the 1996-2000 period:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 743-TTg năm 1995 phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma tuý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23