Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 689/1998/QĐ-TTg về việc viết lịch sử của quân và dân các liên khu trong kháng chiến chống pháp và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 689/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 689/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC VIẾT LỊCH SỬ CỦA QUÂN VÀ DÂN CÁC LIÊN KHU TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA NAM KỲ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Bộ Chính trị tại Công văn số 02-TB/VPTW ngày 25/6/1998 về việc viết lịch sử của quân và dân các liên khu trong kháng chiến chống Pháp và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Sử học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia chủ trì cùng với Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng, Ban tổng kết lịch sử Công an nhân dân thuộc Bộ Công an, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương tổ chức biên soạn lịch sử kháng chiến chống Pháp của quân và dân Liên khu 3, Liên khu 4, Khu Việt Bắc, Khu Tây Bắc,... và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (ngày 23/11/1940).

Điều 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho việc thực hiện các công trình biên soạn lịch sử nói trên.

- Chịu trách nhiệm tổ chức xét duyệt nội dung, đánh giá nghiệm thu và quản lý các công trình biên soạn lịch sử như đối với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các cơ quan quy định tại Điều 1, Điều 2 và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 689/1998/QĐ-TTg về việc viết lịch sử của quân và dân các liên khu trong kháng chiến chống pháp và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144