Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2002/QĐ-TCBĐ giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1637/QĐ-TTg về cấp phát một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi để do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 63/2002/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 18/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2002/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 63/2002/QĐ-TCBĐ NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1637/QĐ-TTG NGÀY 31-12-2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CẤP PHÁT MỘT SỐ LOẠI BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị dịnh số 12/CP ngày 11-03-1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12-11-1997 của Chính phủ về Bưu chính và viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ chính sách bưu điện, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam thực hiện việc phát hành một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện việc phát hành kịp thời, đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng địa chỉ độc giả đối với các loại báo và tạp chí theo quy định tại điều 2 của Quyết định 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ .

- Tính đúng, tính đủ chi phí phát hành, báo cáo Tổng cục Bưu điện và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan xem xét và cấp kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện báo cáo Tổng cục Bưu điện và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo định kỳ 6 tháng 01 lần về công tác phát hành các loại báo, tạp chí thuộc Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3: Vụ chính sách Bưu điện và Vụ Kinh tế - Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn để thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính sách Bưu điện, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục bưu điện và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2002/QĐ-TCBĐ giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1637/QĐ-TTg về cấp phát một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi để do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.10.183