Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 604/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 604/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 604/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 533/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 23 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Ninh Bình ;
- Ban Thi đua- Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu : Văn thư, TCCV(3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Nhân dân và cán bộ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

02. Nhân dân và cán bộ xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

03. Nhân dân và cán bộ phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

04. Nhân dân và cán bộ xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

05. Nhân dân và cán bộ xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

06. Nhân dân và cán bộ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

07. Phòng Quản lý công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình;

08. Công ty Cổ phần Bê tông - Thép Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

09. Hội Cựu chiến binh thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

10. Ban Tổ chức Thị uỷ Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

11. Ông Lê Chí Vịnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

12. Ông Trần Văn Bách, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

13. Ông Trịnh Đức Tính, Bí thư Thị uỷ Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình;

14. Ông Nguyễn Văn Ruyến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình;

15. Ông Phạm Văn Chuyên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

16. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

17. Ông Lê Đình Ba, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Tỉnh Ninh Bình;

18. Ông Vũ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình;

19. Ông Phạm Văn Quế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

20. Ông Lê Văn Thiệp, Phó Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình;

21. Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình;

22. Ông Bùi Quang Toàn, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

23. Ông Lã Trường Sinh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Bình;

24. Ông Lê Chính Chuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình;

25. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

26. Bà Hoàng Thị Thanh, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình;

27. Ông Vũ Thế Chiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình;

28. Ông Quách Cương, Phó Bí thư Huyện uỷ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

29. Ông Ngô Thanh Bình, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

30. Ông Đặng Lê Hoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cán thép Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình;

31. Ông Nguyễn Huy Toàn, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình;

32. Ông Trịnh Xuân Ba, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình;

33. Bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 604/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219