Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 354/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 354/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ tại Tờ trình số 168/TTg-BTCCBCP ngày 12 tháng 4 năm 2000; đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 229 TT/TWĐTN ngày 15 tháng 3 năm 2000, đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 1353 TC/HCSN ngày 13 tháng 4 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức các đội trí thức trẻ với tổng số 500 thanh niên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi tại 125 xã nghèo đặc biệt khó khăn trong thời gian 24 tháng kể từ năm 2000 đến năm 2002.

Điều 2. Các đội trí thức trẻ tình nguyện có nhiệm vụ giúp các xã làm công tác: khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới; công tác xoá mù chữ và giáo dục tiểu học; Phát triển y tế cơ sở, chăm lo sức khoẻ ban đầu; thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng đời sống văn hoá mới và phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Điều 3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nói trên do Ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh là 5.703 triệu đồng (năm nghìn bảy trăn linh ba triệu đồng).

Điều 4. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện việc tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi; quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước, thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về tiến độ, kết quả và các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, nơi các đội trí thức trẻ tình nguyện đến làm việc, có trách nhiệm phối hợp chương trình này với chương trình xoá đói giảm nghèo của Chính phủ trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên.

Điều 6. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các thanh niên tình nguyện tham gia chương trình này, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 30 tháng 8 năm 2000.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 354/2000/QĐ-TTg ngày 28/04/2000 về việc tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.977

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209