Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27-NN/QĐ năm 1961 về việc mở rộng Nhà xuất bản nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành

Số hiệu: 27-NN/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp Người ký: Phan Văn Chiêu
Ngày ban hành: 24/08/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27-NN/QĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG NHÀ XUẤT BẢN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ nghị quyết Hội đồng Chính phủ hạ tuần tháng 4/1960 tổ chức Bộ Nông lâm thành 4 tổ chức: Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường quốc doanh, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp;
Căn cứ Sắc lệnh số 003/SLT ngày 18/6/1957 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định chế độ xuất bản,
Căn cứ Nghị định số 60/NL-NĐ ngày 08/12/1956 thành lập Nhà xuất bản nông thôn;
Sau khi đã thống nhất với Ban công tác nông thôn trung ương, Bộ Nông trường quốc doanh, Bộ Thủy lợi và Điện lực, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản và được Bộ Văn hóa thỏa thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay mở rộng Nhà xuất bản nông thôn thành cơ quan xuất bản chung của Ban công tác nông thôn trung ương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường quốc doanh, Bộ Thủy lợi và Điện lực, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp.

Điều 2. Nhà xuất bản nông thôn có nhiệm vụ, xuất bản các loại: sách khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, sách về đường lối chủ trương và kinh nghiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, nghề làm muối theo đường lối chủ trương của Đảng và Chính phủ, nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công nhân nông trường, xã viên hợp tác xã, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp và trong nhân dân để góp phần tích cực trong việc phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc.

Điều 3. Nhà xuất bản nông thôn do Bộ Nông nghiệp thay mặt các Bộ, Ban, Tổng cục trực tiếp quản lý về mọi mặt: quản lý cán bộ, kinh doanh, lãnh đạo thực hiện toàn bộ kế hoạch thể tài dựa theo phương hướng của Hội đồng biên tập xuất bản.

Điều 4. Nhà xuất bản nông thôn có trách nhiệm trước pháp luật và độc giả về sách xuất bản, liên đới chịu trách nhiệm với các Bộ, Ban, Tổng cục về nội dung xuất bản.

Điều 5. Thành lập Hội đồng biên tập xuất bản gồm các vị đại diện các Bộ, Ban, Tổng cục; Hội đồng hoạt động theo điều lệ tổ chức do các Bộ, Ban, Tổng cục cùng thông qua và có nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng và thông qua kế hoạch thể tài của Nhà xuất bản, góp sức lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch biên tập ở các ngành.

Điều 6. Mỗi Bộ, Ban, Tổng cục có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt sách trong phạm vi Bộ, Ban, Tổng cục, cung cấp cán bộ biên tập Nhà xuất bản nông thôn.

Điều 7. Căn cứ theo quyết định này, Bộ Nông nghiệp sẽ dự thảo điều lệ tổ chức Nhà xuất bản và lề lối làm việc giữa Nhà xuất bản với các Bộ, Ban, Tổng cục để đưa ra Hội đồng biên tập xuất bản thông quan.

Điều 8. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và Giám đốc Nhà xuất bản nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG


 

 
Phan Văn Chiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27-NN/QĐ năm 1961 về việc mở rộng Nhà xuất bản nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577
DMCA.com Protection Status

IP: 34.232.62.209