Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 150-VH-QĐ năm 1964 về việc giải thể, thành lập và đổi tên cơ quan phát hành phim và chiếu bóng ở một số địa phương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Số hiệu: 150-VH-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá Người ký: Hoàng Minh Giám
Ngày ban hành: 05/03/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150-VH-QĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ, THÀNH LẬP VÀ ĐỔI TÊN CƠ QUAN PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ nghị định số 135-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa;
Xét đề nghị của các Ủy ban hành chính và các Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc, khu tự trị Tây Bắc về việc giải thể các Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng khu vực tự trị Việt Bắc và Tây Bắc;
Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, và Giám đốc Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Giải thể Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng khu vực tự trị Việt Bắc và khu vực tự trị Tây Bắc, sau khi đã phân cấp các đơn vị chiếu bóng về các tỉnh trong khu quản lý. Công tác hướng dẫn và kiểm tra về chiếu bóng trong khu do Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc và khu tự trị Tây Bắc phụ trách.

Điều 2. – Thành lập các chi nhánh phát hành phim đặt tại thị xã Thái Nguyên, thị xã Sơn La và thị xã Yên Bái để phụ trách công tác phát hành phim cho các tỉnh thuộc hai khu tự trị Việt Bắc và Tây Bắc.

Điều 3. – Đổi tên các chi nhánh phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và Vinh Thành các chi nhánh phát hành phim, vì đã phân cấp toàn bộ công tác chiếu bóng về các địa phương quản lý.

Điều 4. – Các chi nhánh phát hành phim do Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương giúp Bộ quản lý. Các chi nhánh phát hành phim có nhiệm vụ:

- Quản lý công tác phát hành phim luồng nông thôn, theo yêu cầu phục vụ chính trị và sản xuất trong một khu vực gồm một số tỉnh; khu vực phát hành phim của mỗi chi nhánh phát hành phim do Bộ quy định sau.

- Thực hiện kế hoạch phát hành phim luồng thành thị, công, nông trường, xí nghiệp của Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương quy định.

- Theo dõi kết quả công tác phát hành phim trong khu vực và nghiên cứu đề xuất ý kiến với Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương nhằm không ngừng cải tiến công tác phát hành phim, phục vụ tốt yêu cầu chính trị và sản xuất.

- Tổ chức bảo quản phim, kiểm tra kỹ thuật, bảo quản và tu sửa phim, đảm bảo thi hành đúng các chế độ sử dụng phim đã quy định.

Điều 5. - Mỗi chi nhánh phát hành phim có một Chủ nhiệm phụ trách và một số cán bộ, công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ giúp việc

Điều 6.  – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài vụ, Cục trưởng Cục điện ảnh, ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc, ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu tự trị Tây Bắc, Giám đốc Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc và khu tự trị Tây Bắc, Giám đốc Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương, các ông Chủ nhiệm chi nhánh phát hành phim chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
 


 

Hoàng Minh Giám

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 150-VH-QĐ năm 1964 về việc giải thể, thành lập và đổi tên cơ quan phát hành phim và chiếu bóng ở một số địa phương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234