Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1213/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc cho phép bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí minh chưa công bố cho Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1213/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: ***
Ngày ban hành: 25/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1213/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHUYỂN GIAO  TÀI LIỆU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHƯA CÔNG BỐ CHO HỘI ĐỒNG XUẤT BẢN HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ - CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa; Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ- CP, ngày 25 tháng 12  năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 126/TTg, ngày 30/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của các bảo tàng, ban hành theo Quyết định số 132 - 1998/QĐ - BVHTT, ngày 6 tháng 2 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao những tài liệu (dưới dạng bản sao hoặc tài liệu đã được số hóa) về Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công bố (là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu tư liệu hóa sưu tập tài liệu Hồ Chí Minh chưa công bố hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh"), cho Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập, để Hội đồng lựa chọn xuất bản.

Điều 2. Việc sử dụng hay không sử dụng những tài liệu này, cho việc xuất bản sách Hồ Chí Minh toàn tập do Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trương Vụ Kế hoạch - Tài chính,Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1213/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc cho phép bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí minh chưa công bố cho Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.040
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68