Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1043/QĐ-BVHTTDL năm 2009 phê duyệt dự án thành phần thuộc “chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc’’ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1043/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: ***
Ngày ban hành: 18/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1043/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH CHUNG HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP QUỐC’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định sổ 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức,
Căn cứ công văn số 323/TTg-QHQT ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án ô về bình đẳng giới do các tổ chức Liên hiệp quốc tài trợ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYÊT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án thành phần 2 có mã số VNM0014 thuộc "Chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản Dự án, Vụ Gia đình là cơ quan chủ Dự án thành phần.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Dự án thành phần 2 - mã số VNM0014 thuộc kinh phí của "Chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc về bình đẳng giới" - mã số VNM7G31A thuộc CTQG 7 hợp tác giữa Việt Nam và UNFPA.

Vụ Gia đình chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo nội dung đã phê duyệt tại Điều 1, đúng cam kết với nhà tài trợ và các quy định hiện hành của Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1043/QĐ-BVHTTDL năm 2009 phê duyệt dự án thành phần thuộc “chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc’’ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.106
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129