Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thái Thị Dư
Ngày ban hành: 24/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NĂM 2008 - NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn quận.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và nội dung Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” để xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực; triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Thái Thị Dư

 

KẾ HOẠCH

“NĂM 2008 - NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)

Để triển khai chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” đã được Hội đồng nhân dân thành phố, kỳ họp lần thứ 12, khóa VII thông qua; thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; Ủy ban nhân dân quận xác định một số nội dung và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU:

1. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, nhất là lực lượng thanh thiếu niên về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ nói riêng. Phấn đấu giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận.

2. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự tại nơi công cộng, khi tham gia lưu thông trên đường phố hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng. Xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, sức khỏe cộng đồng.

3. Trong tháng cao điểm, phải tạo được sự chuyển biến rõ nét thông qua việc chọn điểm, gắn tiêu chí “An toàn, sạch sẽ, mỹ quan, thân thiện” góp phần xây dựng môi trường văn hóa trên địa bàn quận. Trước mắt, phát động đợt tuyên truyền, giáo dục, vận động trên toàn thành phố, quận, phường về 5 hành vi cần loại bỏ là xả rác, khạc nhổ, tiểu tiện bừa bãi, chửi thề nói tục, ăn mặc hở hang thiếu lịch sự nơi công cộng.

II. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông:

1.1. Mở cuộc vận động “Toàn dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự và an toàn giao thông đường bộ”; không vi phạm pháp luật giao thông đường bộ; không đua xe trái phép; không lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, mua bán, hoặc tập kết phương tiện, vật tư gây ách tắc giao thông. Phấn đấu 100% người dân chấp hành chủ trương đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường phố.

1.2. Xây dựng phương án, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng: Đội cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh thuộc Công an quận, Trung đội Dân quân tập trung thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận, Tiểu đội Dân quân thường trực tại các phường, thanh niên xung kích thuộc Quận đoàn, trật tự viên thanh niên xung phong và lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố nhằm điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, xử lý kịp thời những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, phấn đấu giảm số điểm ùn tắc giao thông và không để kéo dài ùn tắc.

1.3. Chọn 3 tuyến đường trọng điểm là đường Trường Sơn, đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh (từ ngã tư Bảy Hiền đến ngã ba Bà Quẹo) để tập trung thực hiện chủ trương lề thông, hè thoáng, sạch đẹp. Tạo sực huyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

1.4. Tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Ngăn chặn kịp thời, xử lý thật nghiêm những trường hợp đua xe trái phép. Phấn đấu giảm tối đa tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương.

2. Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng:

2.1. Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, giữ gìn nơi ở, nơi công tác và nơi công cộng, không xả rác, vứt rác ra đường phố, xuống lòng kênh rạch.

2.2. Xây dựng nếp sống văn hóa trên đường phố, giữ gìn vệ sinh, không tiểu tiện, khạc nhổ bừa bãi; xây dựng thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong nội bộ nhân dân, giữa công chức với nhân dân, giữa công chức với khách nước ngoài; không nói tục, chửi thề; không ăn mặc lố lăng, hở hang ở nơi công cộng.

2.3. Kiểm soát chặt chẽ ô nhiểm công nghiệp, ô nhiễm kênh rạch, nước thải y tế, chất lượng vệ sinh đô thị. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp gây ô nhiễm, bắt buộc triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm. Phấn đấu tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 100%; chất thải nguy hại đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%.

2.4. Có biện pháp giải quyết các tệ nạn xã hội ở công viên, người lang thang, ăn xin, trẻ em cơ nhỡ; kiên quyết đưa vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc đưa về địa phương, gia đình quản lý.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nội dung “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” được triển khai trên nhiều lĩnh vực, có liên quan đến tất cả các ngành, các địa phương; Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban Chỉ đạo phân công đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Khối Văn xã chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch. Phân công Công an quận làm Thường trực nội dung 1; Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao làm Thường trực nội dung 2; chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng nội dung, triển khai tổ chức thực hiện, hướng dẫn và theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

2. Trách nhiệm của các phòng - ban quận:

2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại từng đơn vị; trong đó, cần xác định những nội dung trọng tâm và biện pháp tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2008; phân công trách nhiệm cụ thể; chủ động phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh các biện pháp nhằm quán triệt trong cán bộ - công chức - viên chức, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thông suốt chủ trương của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về những nội dung của “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người, từ đó đồng tình hưởng ứng và chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

2.2. Công an quận và Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận chủ động phối hợp với các cơ quan, ban - ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức các đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông; xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng theo nội dung được phân công; sau các đợt cao điểm phải duy trì thường xuyên ở mọi nơi, ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cần chọn các khu vực trọng điểm, chỉ đạo thực hiện có kết quả, có sơ kết, tổng kết kịp thời để nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả.

Hướng dẫn cụ thể về nội dung và biện pháp để Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức thực hiện tốt “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

2.3. Công an quận chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận và Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng kế hoạch thường xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông cho cán bộ - công chức - viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn quận; đến tận khu phố, tổ dân phố. Định kỳ các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 15 phường phải kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ.

Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận và Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng kế hoạch mở các lớp tuyên truyền, tập huấn về nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho cán bộ Ban điều hành khu phố, tổ dân phố để vận động nhân dân chấp hành thực hiện. Phòng Văn hóa thông tin - thể thao tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm về quảng cáo; đồng thời thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ các biển quảng cáo trái phép, phối hợp Quận đoàn xóa quảng cáo nơi công cộng.

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, Ban Thi đua xây dựng tiêu chí thi đua về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào nội dung thi đua ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ - công chức, người lao động bị xử lý do vi phạm pháp luật giao thông quá 2 lần thong 1 năm hoặc không ý thức giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi công tác và nơi công cộng sẽ không được xét khen thưởng hoặc xét tặng các danh hiệu thi đua.

2.4. Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường học tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục về trật tự an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong nhà trường (sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, tiết học đầu tiên trong tuần…) cho tất cả giáo viên, công nhân viên và học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giữ gìn vệ sinh, ý thức không xã rác và biết nhặt rác bỏ vào thùng, phải dọn dẹp nhà vệ sinh thật sạch sẽ.

2.5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân 15 phường giải quyết triệt để trẻ em lang thang, ăn xin, các tệ nạn xã hội đưa vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc đưa về địa phương, gia đình.

2.6. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ và Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận; phấn đấu kéo giảm tối đa số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương; Công an quận chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường công tác tuần tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; nhất là những hành vi vi phạm có thể dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; bố trí đủ lực lượng tuần tra, xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thời điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (từ 19 giờ 00 đến 2 giờ 00 sáng); thường xuyên phối hợp Ủy ban nhân dân 15 phường chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiên quyết xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè; chấn chỉnh, xóa bỏ tình trạng bến cóc, xe dù. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nghiêm túc tổ chức thực hiện và kiểm tra, xử lý kiên quyết.

Thanh tra xây dựng quận tăng cường kiểm tra xử phạt đối với những trường hợp xây dựng lấn chiếm lộ giới; những chủ đầu tư, đơn vị thi công đào đường và tái lập mặt đường không đúng quy trình, quy định, không đảm bảo tiến độ, xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 15 phường:

3.1. Căn cứ Kế hoạch này, theo sự hướng dẫn về nội dung, giải pháp thực hiện của Công an quận và Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” ở từng phường, khu phố, tổ dân phố; cần xác định nội dung trọng tâm và có biện pháp giải quyết dứt điểm trong năm 2008; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban - ngành, đoàn thể ở cơ sở tổ chức thực hiện. Đối với việc quảng cáo trái phép, xóa quảng cáo rao vặt, khoan cắt bê tông… từng phường giao phạm vi từng hộ dân, gia đình văn hóa, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện.

3.2. Mỗi phường chọn một số khu vực và tuyến đường trọng điểm để tập trung các biện pháp tổ chức thực hiện, nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong năm 2008.

3.3. Có sự chỉ đạo tập trung; kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự đảm bảo thực hiện đạt kết quả kế hoạch trọng tâm này; thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo đúng tiến độ.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực nêu trên; xây dựng chương trình hành động và có tổ chức các phong trào đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

5. Tổ chức lễ ra quân phát động Tháng hành động giữ gìn vệ sinh, làm sạch đẹp nơi ở, nơi làm việc và nơi công cộng, không vứt rác ra đường phố, không lấn chiếm vỉa hè, xóa quảng cáo rao vặt, tháo gỡ các biển quảng cáo trái phép. Thời gian thực hiện đồng loạt là 7 giờ đến 9 giờ, thức bảy ngày 26 tháng 01 năm 2008. Phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch, chuẩn bị địa điểm và thực hiện; phát động toàn thể cán bộ lãnh đạo và công nhân, viên chức cùng các đoàn thể, khu phố, tổ dân phố, hộ dân tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn phường mình.

6. Chế độ thông tin báo cáo:

6.1. Trong tháng 1 năm 2008, Thủ trưởng các cơ quan, ban - ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường phải xây dựng ngay kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện chủ trương “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

6.2. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo; ngày 20 hàng tháng, các cơ quan, ban - ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” ở đơn vị, địa phương mình về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận.

6.3. Ngày 10 tháng 12 năm 2008, các cơ quan, ban - ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 phường phải tổ chức tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện thường xuyên, liên tục trong những năm tiếp theo.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban - ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156