Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 29/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Sắp xếp hệ thống báo chí địa phương gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo chí, thông tin của tỉnh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ thực hiện cuộc cách mạng 4.0 và đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến tháng 6/2020 hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi Báo Tân Trào (thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh) thành Tạp chí Tân Trào.

- Năm 2020 các cơ quan báo chí (Báo Tuyên Quang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) và các Tạp chí trong tỉnh được giao quyền tự chủ tài chính và thực hiện tự chủ một phần tài chính.

- Từ 2021 đến năm 2025: Các cơ quan báo chí tăng dần mức độ tự chủ hàng năm.

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cơ quan báo chí giảm chi phí, tăng nguồn thu để phát triển; cơ chế chính sách đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan báo chí, trong đó tập trung trang bị kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, chất lượng tin bài, phóng sự...

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Báo in, báo điện tử

- Duy trì và đầu tư phát triển 01 cơ quan báo in và báo điện tử thuộc Đảng bộ cấp tỉnh là Báo Tuyên Quang. Cơ quan chủ quản của Báo Tuyên Quang là Tỉnh ủy Tuyên Quang.

- Thực hiện sắp xếp lại gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý để phát triển, xây dựng báo Tuyên Quang trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện với 03 ấn phẩm báo chí: Báo Tuyên Quang thường kỳ, Báo Tuyên Quang điện tử và Ấn phẩm Tin ảnh Tuyên Quang vùng cao.

- Sắp xếp, đổi mới báo điện tử gắn với đổi mới công nghệ, quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về bao phủ thông tin, khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin và xâu chuỗi sự kiện, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng.

- Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển báo Tuyên Quang điện tử về kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình tòa soạn tích hợp đa phương tiện nhằm nâng cao năng lực Báo Tuyên Quang.

- Hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, được giao quyền tự chủ tài chính theo đúng mục tiêu cụ thể.

- Lộ trình thực hiện cụ thể:

1.1. Báo Tuyên Quang thường kỳ

Giai đoạn 2020 -2025:

+ Giữ nguyên kỳ phát hành là 4 kỳ/tuần.

+ Duy trì số trang là 12 trang/tờ.

+ Duy trì sản lượng phát hành là 7.000 tờ/kỳ.

1.2. Ấn phẩm Tin ảnh Tuyên Quang Vùng cao

Giai đoạn 2020 - 2025:

+ Giữ nguyên kỳ phát hành là 2 kỳ/tháng.

+ Duy trì số trang phát hành là 4 trang/tờ.

+ Duy trì sản lượng phát hành 6.900 tờ/kỳ.

1.3. Báo Tuyên Quang điện tử (Online)

Giai đoạn 2020 - 2025:

+ Báo Tuyên Quang online cung cấp các nội dung thông tin dưới dạng truyền thông đa phương tiện trên Internet nhằm đáp ứng yêu cầu thụ hưởng của người dân.

+ Phát triển trang tiếng Anh trên Báo Tuyên Quang online, để thu hút và quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế.

- Báo Tuyên Quang online ứng dụng mô hình tòa soạn điện tử; phát triển mạnh các dịch vụ về nội dung để tăng doanh thu như: Doanh thu từ quảng cáo trực tiếp, doanh thu tài trợ thực hiện chương trình đăng tải trên báo điện tử, doanh thu từ số liệu thống kê, về dữ liệu điều tra bạn đọc…

- Đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ nhằm phát huy tối đa ưu thế của báo điện tử so với các loại hình báo chí khác.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Duy trì và đầu tư phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với 01 kênh phát thanh và 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu ở địa phương. Cơ quan chủ quản của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Về Truyền hình: Giai đoạn từ nay đến năm 2025 duy trì phát sóng 01 kênh truyền hình như hiện nay (kênh TTV) với thời lượng phát sóng 18h/ngày.

- Về Phát thanh: Giai đoạn từ nay đến năm 2025 duy trì phát sóng 01 kênh phát thanh như hiện nay với thời lượng phát sóng 8,1h/ngày.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hướng tập trung sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương; nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc. Bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình của địa phương và quốc gia theo quy định của Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, được giao quyền tự chủ tài chính theo đúng mục tiêu cụ thể (tự chủ một phần về tài chính).

3. Tạp chí

3.1. Chuyển đổi Báo Tân Trào thành Tạp chí Tân Trào

- Thực hiện sắp xếp, chuyển đổi và đầu tư phát triển Báo Tân Trào thành Tạp chí Tân Trào. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh là cơ quan chủ quản của Tạp chí Tân Trào.

- Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển Tạp chí Tân Trào về kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện văn học, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đến độc giả.

- Lộ trình thực hiện giai đoạn 2020 - 2025:

+ Chuyển đổi Báo Tân Trào thành Tạp chí Tân Trào.

+ Định kỳ xuất bản: 1 kỳ/tháng.

+ Sản lượng in từ 1000 bản/kỳ.

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xây dựng đề án thực hiện việc sắp xếp chuyển đổi Báo Tân Trào thành Tạp chí Tân Trào theo quy hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để báo cáo Bộ Thông tin - Truyền thông theo quy định.

+ Trước ngày 30/4/2020, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để tiến hành thủ tục cấp phép chuyển đổi Báo Tân Trào thành Tạp chí Tân Trào theo quy định.

+ Từ tháng 6/2020 dừng xuất bản Báo Tân Trào, thực hiện xuất bản Tạp chí Tân Trào và hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Giấy phép xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

- Năm 2020 (sau khi chuyển đổi Báo Tân Trào thành Tạp chí Tân Trào), Tạp chí Tân Trào hoàn thành sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn Ban Biên tập và thực xuất bản theo cơ chế đặt hàng nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định.

- Tạp chí Tân Trào hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, được giao quyền tự chủ tài chính theo đúng mục tiêu cụ thể (tự chủ một phần về tài chính).

3.2. Tạp chí Khoa học (thuộc trường Đại học Tân Trào)

- Xây dựng và phát triển Tạp chí Khoa học. Cơ quan chủ quản của Tạp chí Khoa học là Trường Đại học Tân Trào.

- Giai đoạn từ nay đến năm 2025, công tác xuất bản, phát hành Tạp chí Khoa học giữ nguyên như hiện nay, cụ thể:

+ Kỳ hạn xuất bản: 01 kỳ/02 tháng.

+ Số trang: 200 trang.

+ Số lượng: 500 bản/kỳ.

+ Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

- Về tài chính, Tạp chí Khoa học thực hiện tự chủ theo quy định đối với các cơ sở Đại học trong ngành giáo dục.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về thông tin, tuyên truyền

- Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí, tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện Quy hoạch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn nhất là đối tượng thanh, thiếu niên để nâng cao khả năng tự nhận biết, tự bảo vệ trước những thông tin tiêu cực, độc hại trên mạng.

- Tăng cường bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hướng dẫn kỹ năng, thói quen khai thác, sử dụng mạng, thông tin mạng một cách an toàn, hiệu quả.

2. Về pháp luật, cơ chế, chính sách

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin để phát triển đi đôi với quản lý tốt các loại hình báo chí và thông tin mạng phù hợp với xu thế phát triển thông tin, truyền thông.

- Thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, thông tin điện tử để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương.

3. Về tổ chức bộ máy

- Thực hiện sắp xếp, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực về quản lý báo chí, thông tin điện tử của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí các cấp; xác định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng của từng ngành, từng cấp trong quản lý, chỉ đạo báo chí, thông tin điện tử. Nâng cao vai trò người phát ngôn trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

4. Về nâng cao năng lực thực thi pháp luật

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm của cơ quan, ấn phẩm báo chí, của cá nhân người có trách nhiệm. Xử phạt, đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các ấn phẩm báo chí có sai phạm theo quy định. Tăng cường công tác quản lý các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nhằm phát huy tác dụng của loại hình thông tin này trong công tác tuyên truyền, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực.

- Chú trọng công tác phối hợp, nâng cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

5. Về tài chính

- Phối hợp nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cơ quan báo chí giảm chi phí, tăng nguồn thu để phát triển. Phân định rõ cơ chế tài chính đối với báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và báo chí chủ yếu phục vụ giải trí, thương mại. Nhà nước chỉ đầu tư, bảo đảm cho báo chí địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; có hỗ trợ ngân sách đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn, khu vực.

- Hỗ trợ chính sách về tài chính trong hoạt động liên kết, sản xuất nội dung, chuyên mục, chương trình khoa học, phổ biến kiến thức, giải trí của các cơ quan báo chí.

6. Về nguồn nhân lực

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan báo chí về tuổi, trình độ, năng lực, kinh nghiệm quản lý... theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý, kinh tế báo chí cho đối tượng lãnh đạo cơ quan báo chí. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng báo chí.

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin trong các cơ quan nhà nước; tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, nhất là kiến thức, kỹ năng xử lý thông tin và sự cố thông tin.

7. Về khoa học, công nghệ

- Đầu tư cho các cơ quan báo chí chủ lực gắn với yêu cầu hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ truyền thông tiên tiến và có cơ chế khuyến khích các cơ quan báo chí tiếp cận công nghệ truyền thông tiên tiến.

- Đầu tư nghiên cứu, phát triển các công cụ, giải pháp kỹ thuật để quản lý tốt báo chí điện tử, thông tin mạng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, các chương trình, đề án, dự án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, tăng diện bao phủ thông tin chính thống, đúng định hướng đồng thời ngăn chặn, hạn chế tác động của thông tin độc hại, tiêu cực.

8. Về hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại

- Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí địa phương với các cơ quan báo chí trong nước.

- Nâng cao hiệu quả các chương trình thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin về Tuyên Quang bằng tiếng nước ngoài.

- Kết hợp chặt chẽ các loại hình thông tin, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch theo kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo về công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách; tham mưu huy động và cân đối các nguồn lực thực hiện kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Nghiên cứu, xem xét, cập nhật những nội dung của kế hoạch này vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tham mưu huy động, phân bổ nguồn lực đầu tư để phát triển hệ thống báo chí, thông tin trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Bảo đảm nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp trong hoạt động của các cơ quan báo chí. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về tài chính đối với cơ quan báo chí.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí, tạp chí trong tỉnh.

5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Trường Đại học Tân Trào

- Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí yên tâm công tác và phát triển.

- Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xử lý nghiêm theo thẩm quyền những cán bộ, nhân viên, người làm báo của cơ quan báo chí trực thuộc khi vi phạm. Chịu trách nhiệm cụ thể hóa nội dung kế hoạch này theo thẩm quyền, lồng ghép quan điểm, mục tiêu của kế hoạch vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch trong lĩnh vực, phạm vi quản lý gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Hội Nhà báo tỉnh

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; làm tốt công tác tuyên truyền đối với hội viên nhằm triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ các nội dung kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;
- Các cơ quan báo chí thuộc tỉnh; (thực hiện)
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; (thực hiện)
- UBND huyện, thành phố; (thực hiện)
- Lưu VT, KGVX (Giang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


855
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80