Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 155/KH-UBND triển khai hoạt động tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 155/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/KH-UBND

An Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP ASEAN NĂM 2017

Thực hiện Đề án số 290/VPCP-QHQT ngày 07/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về tổ chức các hoạt động tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về mục đích, các giá trị và lợi ích của Cộng đồng ASEAN trong bối cảnh Việt Nam cùng các nước thành viên hình thành Cộng đồng ASEAN, trên mọi phương tiện thông tin đại chúng với tính thống nhất cao, có trọng tâm, trọng điểm tuyên truyền, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

- Nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh về vai trò quan trọng của ASEAN, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN.

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN cần được tổ chức thường xuyên, bám sát thực tiễn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện. Nội dung thông tin có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tính thuyết phục, tính giáo dục cao, tạo điều kiện cho người dân dễ nắm bắt, dễ tiếp cận.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng tuyên truyền

Các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, các nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là công dân của các nước thành viên Asean.

2. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong từng năm theo các đợt Hội nghị quan trọng thường kỳ của ASEAN như: Hội nghị cấp cao, Hội nghị cấp Bộ trưởng; kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN (08/8), Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7). Tạo cơ chế và diễn đàn để người dân và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN.

- Đề cao vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN trước và sau khi hình thành Cộng đồng. Tuyên truyền làm rõ nội hàm ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội); ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho Cộng đồng.

- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác từ các quốc gia này. Tuyên truyền làm nổi bật những đóng góp, dấu ấn của Việt Nam trong quá trình tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN.

- Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch... của Việt Nam, của tỉnh An Giang đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN. Kịp thời chuyển tải thông tin về tình hình hợp tác ASEAN và tham gia của Việt Nam đến người dân. Cung cấp thông tin để người dân và doanh nghiệp của tỉnh trao đổi, giao lưu, tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN; về cơ hội du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập tại các nước trong Cộng đồng ASEAN.

- Tuyên truyền các hoạt động đang diễn ra của cộng đồng Asean, đặc biệt là nội dung các văn bản, kế hoạch, tuyên bố, ký kết,… của cộng đồng Asean trên các lĩnh vực an ninh - chính trị, kinh tế, văn hóa -xã hội có liên quan đến tỉnh An Giang. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức có trọng tâm; nội dung tuyên truyền phải đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, thường xuyên, bám sát thực tiễn.

2. Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về ASEAN trên các ấn phẩm báo in, đặc san của tỉnh.

- Xây dựng các chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền thanh, truyền hình phù hợp tuyên truyền, quảng bá về ASEAN.

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang thông tin, tuyên truyền về ASEAN trên Báo điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Tổ chức, tham dự tọa đàm, hội thảo, giới thiệu về các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế sẽ đem lại cho các doanh nghiệp của tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và các đối tác ASEAN.

- Tổ chức, tham dự các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng qua băng rôn, khẩu hiệu, cụm pa nô, áp phích; tuyên truyền thông qua các thiết chế văn hóa (câu lạc bộ, nhà văn hóa, triển lãm, thư viện, trước các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ…); tổ chức các hội nghị, giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm; in ấn, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi về sự hình thành và phát triển ASEAN, mục tiêu, nội hàm của Cộng đồng ASEAN.

- Khai thác tư liệu, tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch trong các nước thành viên ASEAN.

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

- Kinh phí thực hiện tuyên truyền, quảng bá ASEAN được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên được giao hằng năm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và lồng ghép với các nguồn kinh phí khác của đơn vị để thực hiện.

- Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ các bộ, ngành; các nguồn xã hội hóa, đóng góp của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về ASEAN; tổ chức lớp cập nhật kiến thức đối ngoại với sự tham gia của các học giả, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường khai thác, cập nhật thông tin và các văn bản tuyên truyền về ASEAN, biên tập, cung cấp các văn bản tuyên truyền về ASEAN bằng ngôn ngữ nước ngoài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử sở, của tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, theo dõi và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức, triển khai thực hiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Xây dựng và duy trì Chuyên trang ASEAN trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh cung cấp và phổ biến thông tin tới người dân dưới hình thức tiếng Việt và tiếng Anh, gồm: thông tin cơ bản về ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN, các thành viên và đối tác ASEAN; cập nhật tin tức về các hoạt động đang diễn ra của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam; thông tin chuyên đề, bao gồm thỏa thuận, vấn đề liên quan trực tiếp lợi ích của người dân; cung cấp thông tin cập nhật, dưới dạng hỏi đáp nhằm hỗ trợ thắc mắc của người dân liên quan đến cơ hội du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập... nhằm giúp người dân khai thác các lợi ích từ tham gia Cộng đồng ASEAN.

- Có đường link liên kết đến Cổng thông tin điện tử tuyên truyền về ASEAN của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các Bộ ngành có liên quan.

- Tổ chức in ấn, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền, quảng bá về sự hình thành và phát triển của ASEAN, mục tiêu và nội hàm của Cộng đồng ASEAN sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN.

3. Sở Tài chính.

Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Sở Công thương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế đem lại cho các doanh nghiệp của tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế về ASEAN và đối tác ASEAN thông qua tổ chức các hội chợ, hội thảo về thương mại gắn với chủ đề ASEAN.

- Xây dựng, xuất bản, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, giới thiệu về các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế sẽ đem lại cho doanh nghiệp An Giang khi tham gia hợp tác kinh tế với các đối tác trong ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức, tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm nhằm tuyên truyền các tour, tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch của tỉnh An Giang tại 10 quốc gia ASEAN, nhằm thu hút khách du lịch đến với tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp tại các địa điểm công cộng thích hợp tại trung tâm các huyện, thành, thị.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Nghiên cứu đưa các nội dung giới thiệu về Cộng đồng ASEAN vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa trong các trường Phổ thông Trung học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Lồng ghép tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền trong Ngày pháp luật của đơn vị, đăng tải trên trang tin điện tử, mạng văn phòng điện tử (VIC).

- Lồng ghép tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi tập huấn, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội,…

8. Các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong năm 2017.

- Xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, quảng bá ASEAN theo khả năng và điều kiện cụ thể. Dành thời lượng thích hợp đưa tin đầy đủ, kịp thời hoạt động của các sở, ban, ngành về việc triển khai Kế hoạch này.

- Tiếp sóng, đưa tin lại từ các báo, đài Trung ương tuyên truyền về ASEAN, sự hình thành Cộng đồng ASEAN; các phim tài liệu về đất nước, con người các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN.

9. Các sở, ban, ngành khác và các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, phổ biến tuyên truyền các hoạt động của tỉnh nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập Asean.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả triển khai thực hiện trước ngày 31/12/2017 và kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo (sau năm 2017), đồng thời nêu các kiến nghị, đề xuất (nếu có) gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN tỉnh An Giang năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 155/KH-UBND triển khai hoạt động tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


733
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168