Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Directive No. 1441/CT-TTg of September 14, 2009, on enhancing the role of the Vietnam News Agency in the new situation

Số hiệu: 1441/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1441/CT-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI  

Trong những năm qua, Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thông tấn Nhà nước, là hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân; là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Để tăng cường vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Thông tấn xã Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện tốt chức năng của cơ quan thông tấn Nhà nước, phát huy vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần định hướng dư luận xã hội về các vấn đề trong nước và quốc tế theo quan điểm của Đảng và Nhà nước; phấn đấu trở thành một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực và quốc tế, phù hợp với sự phát triển chung của báo chí thế giới. Thông tấn xã Việt Nam cần đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến theo hướng phát triển thành một tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh với các loại hình thông tin đa dạng, phong phú.

2. Các cơ quan báo chí và truyền thông trong nước có trách nhiệm sử dụng nguồn tin chính thống của Thông tấn xã Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Đối với những tin, bài, tài liệu, văn kiện chính thức, các cơ quan báo chí và truyền thông phải sử dụng nguyên bản; các trường hợp khác cần biên soạn ngắn gọn nhưng phải đảm bảo tính toàn diện, trung thực, trong trường hợp trích dẫn không được làm sai lệch nội dung thông tin.

3. Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có trách nhiệm chủ động và ưu tiên cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác cho Thông tấn xã Việt Nam để đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo của Đảng; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác.

4. Thông tấn xã Việt Nam được phép ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc về các vấn đề thời sự, những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, cải chính những thông tin sai lệch với những quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước. Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam để triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

5. Các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp và tạo điều kiện để mạng lưới phân xã Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn Nhà nước.

Các Bộ, ngành và địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Thông tấn xã Việt Nam xây dựng, vận hành kênh truyền hình thông tấn và phổ biến rộng rãi báo Tin tức với chức năng là một kênh thông tin của Chính phủ.

6. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án về đầu tư phát triển, đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với một hãng thông tấn quốc gia trong điều kiện mới.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1441/CT-TTg

Hanoi, September 14, 2009

 

DIRECTIVE

ON ENHANCING THE ROLE OF THE VIETNAM NEWS AGENCY IN THE NEW SITUATION

THE PRIME MINISTER

Over the past years, the. Vietnam News Agency has exerted great efforts to well perform its functions and tasks of a national news agency, providing mainstream information on current events to the mass media, propagating the Party's and the State's policies and lines, and meeting the people's needs for information; served as an effective tool on the information front, rectify slanted information and refute distorting and false themes of hostile forces, thereby importantly contributing to the cause of national construction, development and defense.
In order to enhance the important role and tasks of the Vietnam News Agency to meet requirements of the cause of national construction, development and defense in the new situation, the Prime Minister provides the following instructions:

1. The Vietnam News Agency should exert greater efforts to well perform its functions of a national news agency and bring into full play its leading role in the ideological and cultural front, contributing to guiding public opinions on domestic and international issues according to the Party's and the State's points of view; and strive to become a prestigious news agency in the region and the world and on a par with the common development of the world press. The Vietnam News Agency needs to reform its management mechanism and operation methods and modernize its physical and technical foundations in the direction of development into a strong national media group with diversified and numerous forms of information provision.

2. Domestic press and communications agencies are obliged to use mainstream information sources of the Vietnam News Agency under current regulations. They should use original versions and full texts of official news, articles and documents. In case of necessity to edit or summarize these news, articles and documents, they should assure their integrity and truthfulness. When quoting them, they may not falsify the information.

3. Ministries, sectors, localities and concerned units should take the initiative in and prioritize, the timely supply of accurate information and documents to the Vietnam News Agency in order to best serve the Party's leading work and the Government's directing and administering work, so that the Party's and the State's policies and lines can be quickly and accurately introduced to the public.

4. The Vietnam News Agency may make declarations to negate information intended to distort current events and information prejudicial to national interests, or correct information different from the Party's and the State's mainstream points of view. Ministries, sectors and localities should take the initiative to coordinate with the Vietnam News Agency in performing this important task.

5. Local administrations and overseas Vietnamese representative missions should coordinate with and create conditions for the Vietnam News Agency's network of bureaus at home and abroad to well perform the functions and tasks of a national news agency.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 1441/CT-TTg of September 14, 2009, on enhancing the role of the Vietnam News Agency in the new situation

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228