Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 547/CĐ-TTg về việc để bảo đảm cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đạt mục tiêu đề ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 547/CĐ-TTg Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 547/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương;
- Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2009 đã được triển khai đúng kế hoạch, đồng bộ tại tất cả các địa phương trên toàn quốc. Công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm hậu cần cho cuộc Tổng điều tra đã được các cơ quan chức năng chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đề ra; việc bảo đảm an ninh, an toàn được duy trì tốt. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương, công tác thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra, công tác giám sát điều tra được duy trì và đạt kết quả tốt.

Thời gian đến khi kết thúc bước điều tra thu thập thông tin chỉ còn 10 ngày nữa. Để bảo đảm cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đạt mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công tác sau:

1. Về tổ chức điều hành: tiếp tục bảo đảm sự thống nhất cao, thông tin liên lạc thông suốt hai chiều giữa Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo các cấp ở địa phương.

2. Về công tác tuyên truyền: tiếp tục duy trì cường độ "Chiến dịch tuyên truyền" Tổng điều tra dân số và nhà ở đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2009.

3. Về nghiệp vụ điều tra ghi phiếu: lực lượng giám sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng điều tra và điều tra viên trong suốt quá trình thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra; thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời chỉnh sửa, khắc phục sai sót (nếu có). Tiếp tục kiểm soát tiến độ điều tra theo đúng phương án đã đề ra; chống lướt nhanh vào những ngày cuối của thời gian điều tra. Thực hiện sắp xếp, bảo quản, vận chuyển tài liệu và phiếu điều tra an toàn theo quy định.

4. Công tác hậu cần: thực hiện kịp thời chế độ cho cán bộ làm công tác điều tra. Cung cấp, bổ sung đủ trang thiết bị, vật tư cần thiết cho công tác điều tra. Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo chi tiết kinh phí phát sinh về Ban chỉ đạo Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét xử lý.

5. Bộ Công an tiếp tục duy trì thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho Tổng điều tra, kể cả giai đoạn xử lý số liệu điều tra sau ngày 20 tháng 4 năm 2009.

Khối lượng công việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 còn lại rất nặng nề, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp, các ngành và sự nhiệt tình tham gia của nhân dân, nhất định sẽ thu được thắng lợi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các thành viên BCĐTĐT dân số và nhà ở TW;
- Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 547/CĐ-TTg về việc để bảo đảm cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đạt mục tiêu đề ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.059
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55