Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 83-QĐ/CTN năm 1998 phê chuẩn Hiệp định tín dụng cho dự án: “Trợ giúp kỹ thuật hệ thống thủy lợi tổng hợp Phước Hòa” do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 83-QĐ/CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 25/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83-QĐ/CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG.

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 19 Luật Ngân sách nhà nước năm 1996;
Căn cứ vào Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 539/CP-QHQT ngày 20-05-1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Phê chuẩn Hiệp định tín dụng cho dự án: “Trợ giúp kỹ thuật hệ thống thủy lợi tổng hợp Phước Hòa” giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á đã được ký chính thức ngày 04 tháng 04 năm 1998 tại Hà Nội (Việt Nam).

Điều 2. - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn Hiệp định tín dụng này và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.

Điều 3. - Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương

 

THE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 83/QD-CTN

Hanoi, May 25, 1998

 

DECISION

TO APPROVE THE CREDIT AGREEMENT

THE PRESIDENT OF THE STATE OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Article 103 and Article 106 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Article 19 of the Law on the State Budget of 1996;
Pursuant to the October 17, 1989 Ordinance on the Conclusion and Implementation of International Agreements by the Socialist Republic of Vietnam;
At the proposal of the Government in Official Dispatch No. 539/CP-QHQT of May 20, 1998,

DECIDES:

Article 1.-. To ratify the credit agreement for the project: "Technical assistance for the Phuoc Hoa combined irrigation system", which was officially signed on April 4, 1998 in Hanoi (Vietnam) between the Socialist Republic of Vietnam and the Asian Development Bank.

Article 2.- The Minister for Foreign Affairs shall have to complete the external relation procedures for the ratification of this credit agreement and notify the concerned agencies of its effective date

Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing.

The Prime Minister and the Director of the President's Office shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 83-QĐ/CTN năm 1998 phê chuẩn Hiệp định tín dụng cho dự án: “Trợ giúp kỹ thuật hệ thống thủy lợi tổng hợp Phước Hòa” do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190