Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 78/1998/QĐ-NHNN7 sửa đổi điểm 1, 5, 9 Thông tư 12/11-NH7 về việc quản lý ngoại tệ trong tình hình mới do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Số hiệu: 78/1998/QĐ-NHNN7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 25/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/1998/QĐ-NHNN7

Hà Nộingày 25 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM 1.5.9 TRONG THÔNG TƯ 12/TT-NH7 NGÀY 5/9/1994 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại Lệnh số 37-LCT/HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 161/HĐBT ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành "Điều lệ quản lý ngoại hối" của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 396/TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại hối trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị định 197/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động;
Theo đề nghị của Vụ trưởng, Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế toàn bộ nội dung tại điểm 1.5.9 trong Thông tư 12/TT-NH7 ngày 5/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bằng nội dung sau:

1.5.9. Các tổ chức, đơn vị có ngoại tệ gửi tại ngân hàng được chi các khoản lương, thưởng, và các phụ cấp khác dưới hình thức chuyển khoản cho các cá nhân là công dân nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan , tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam hoặc được rút ngoại tệ tiền mặt cho cán bộ nhân viên của tổ chức, đơn vị khi được cử ra nước ngoài công tác, học tập, khảo sát, hội thảo.

Riêng đối với việc trả lương, thưởng và phụ cấp khác của các cá nhân là công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam được thực hiện bằng đồng Việt Nam (trường hợp hợp đồng lao động ký bằng ngoại tệ thì việc trả lương, thưởng và các phụ cấp khác được chuyển đổi thành đồng Việt Nam. Tỷ giá chuyển đổi áp dụng theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây tại các văn bản khác của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc trả lương, thưởng và phụ cấp khác trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam thực hiện Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/1998/QĐ-NHNN7 sửa đổi điểm 1, 5, 9 Thông tư 12/11-NH7 về việc quản lý ngoại tệ trong tình hình mới do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670
DMCA.com Protection Status