Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53-QĐ năm 1969 quy định việc trang bị phòng hộ lao động cho cán bộ, nhân viên kho quỹ, thu phát, kiểm ngân trong ngành ngân hàng do Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước ban hành.

Số hiệu: 53-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức
Ngày ban hành: 24/10/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53-QĐ

Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 1969 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN KHO QUỸ, THU PHÁT, KIỂM NGÂN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ nghị định số 171-CP ngày 26-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt –nam;
Căn cứ thông tư số 13-LĐTT ngày 29-9-1962 của Bộ Lao động quy định nguyên tắc cấp phát, sử dụng và giữ gìn trang bị phòng hộ lao động;
Xét tính chất và hoàn cảnh công tác của thủ kho, thủ quỹ, nhân viên thu phát, kiểm ngân của ngân hàng Nhà nước Việt-nam và khả năng cung cấp vật tư;
- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ phát hành và kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định việc trang bị phòng hộ lao động cho cán bộ, nhân viên kho quỹ, thu phát, kiểm ngân trong ngành ngân hàng Nhà nước Việt-nam như sau:

a) Thủ kho và phụ kho phát hành Ngân hàng Nhà nước Việt-nam trung ương, các chi kho dự trữ ngân hàng tỉnh, được cấp mỗi người:

- Một bộ quần áo phòng hộ lao động, dùng trong 1 năm;

- Một độn vai bằng vải bạt, dùng trong 2 năm,

- Một khăn để lau tay, dùng trong 6 tháng,

- Hai bánh xà phòng, dùng trong 3 tháng,

- Ba khẩu trang, dùng trong 3 tháng (cấp một lần 3 cái để thay đổi).

b) Đối với những anh chị em thủ kho, phụ kho, thủ quỹ (thủ quỹ quỹ nghiệp vụ, thủ quỹ ngoại tệ, thủ quỹ tiết kiệm), nhân viên thu phát, kiểm ngân ở các chi nhánh nghiệp vụ, chi điếm, phòng giao dịch, được cấp mỗi người:

- Một khăn để lau tay, dùng trong 6 tháng,

- Hai bánh xà phòng, dùng trong 3 tháng,

- Ba khẩu trang, dùng trong 3 tháng (cấp một lần 3 cái để thay đổi).

c) Đối với những anh chị em thủ kho, phụ kho, nhân viên thu phát, kiểm ngân được phân công chuyên trách đi thu tiền lưu động thường xuyên và chuyên trách đi vận chuyển tiền thường xuyên, ngoài các tiêu chuẩn được cấp như điểm b nói trên, còn được cấp thêm:

- Một áo đi mưa bằng vải bạt, dùng trong 3 năm (nếu không có vải bạt, thì thay bằng áo ni-lông, dùng trong một năm rưỡi),

- Một bi-đông đựng nước, dùng trong 3 năm.

Điều 2. - Về khăn lau tay, khẩu trang, xà phòng, áo quần phòng hộ lao động, áo đi mưa và bi-đông sẽ phát cho cá nhân dùng. Riêng áo quần phòng hộ lao động, áo đi mưa và bi-đông khi thay đổi công tác trước thời hạn quy định, thì phải trả lại cho đơn vị để cấp cho người khác. Còn độn vai phát cho đơn vị (tính theo đầu người) để bảo quản và sử dụng chung.

Điều 3. – Các cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác tiền bạc trong ngành ngân hàng Nhà nước nói trên, được đi khám sức khỏe theo định kỳ 6  tháng một lần.

Điều 4. - Quyết định này thay thế cho quyết định số 03-QĐ ngày 03-01-1969 của Ngân hàng Nhà nước về việc trang bị phòng hộ lao động cho các loại cán bộ, nhân viên kho quỹ, thu phát, kiểm ngân trong ngành.

Điều 5. – Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ phát hành và kho quỹ, Vụ trưởng Vụ tổ chức và cán bộ, Cục trưởng Cục tiết kiệm, Cục trưởng Cục ngoại hối và các ông Trưởng ngân hàng tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 
 

Lê Đức

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53-QĐ năm 1969 quy định việc trang bị phòng hộ lao động cho cán bộ, nhân viên kho quỹ, thu phát, kiểm ngân trong ngành ngân hàng do Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.818
DMCA.com Protection Status