Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 451/1999/QĐ-NHNN1 vay tái cấp vốn đối với ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt ở tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 451/1999/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thúy
Ngày ban hành: 24/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/1999/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO VAY TÁI CẤP VỐN ĐỐI VỚI CÁC NHTMQD NHẰM KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ MIỀN TRUNG NĂM 1999

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

- Căn cứ Công văn số 5651/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 12 năm 1999 của Văn phòng Chính phủ về lãi suất và thời hạn cho vay tái cấp vốn đối với các NHTM;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sử dụng 500 tỷ đồng từ nguồn tiền cung ứng cho mục tiêu tái cấp vốn theo thông báo kế hoạch cung ứng tiền Quý IV/1999 để cho các ngân hàng thương mại quốc doanh vay nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999 theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Thời hạn cho vay 5 năm kể từ ngày phát tiền vay. Lãi suất cho vay 0,1%/tháng.

Điều 3. Các ngân hàng thương mại quốc doanh sử dụng nguồn vốn trên để cho vay theo đúng mục đích đối tượng, thủ tục quy định tại Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố miền Trung; báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Tín dụng) về tình hình thực hiện cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999.

Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN:

1. Vụ Tín dụng có trách nhiệm: trong phạm vi nguồn vốn nêu tại Điều 1 của Quyết định này, trên cơ sở nhu cầu vay vốn khắc phục hậu quả lũ lụt của các ngân hàng thương mại quốc doanh thông báo cho Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước về chỉ tiêu cho vay đối với từng ngân hàng thương mại quốc doanh; tổng hợp, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (đồng thời gửi Vụ Chính sách tiền tệ) tình hình thực hiện cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999.

2. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước: thực hiện cho vay đối với các NHTMQD theo chỉ tiêu đã được Vụ Tín dụng thông báo; báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (đồng thời gửi Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín dụng) tình hình cho vay đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999.

3. Vụ Kế toán tài chính hạch toán, hướng dẫn hạch toán khoản vay khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị các ngân hàng thương mại quốc doanh, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại quốc doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Đức Thúy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 451/1999/QĐ-NHNN1 vay tái cấp vốn đối với ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt ở tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.210
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177