Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 447-QĐ năm 1965 bãi bỏ điều 3 thể lệ gửi tiền tiết kiệm “Gửi gọn lấy gọn, có thời hạn, có lãi” kèm theo Quyết định 115-QĐ về tiền thưởng và tổ chức quay số thưởng hàng năm do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 447-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Duy Hiệu
Ngày ban hành: 20/07/1965 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 447-QĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ ĐIỀU 3 CỦA THỂ LỆ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM “GỬI GỌN LẤY GỌN, CÓ THỜI HẠN, CÓ LÃI” (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 115-QĐ NGÀY 08-3-1965) QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THƯỞNG VÀ TỔ CHỨC QUAY SỐ THƯỞNG HÀNG NĂM

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 312-TTg ngày 20-8-1959 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa;
Căn cứ Quyết định số 115-QĐ ngày 08-3-1965 ban hành thể thức tiết kiệm “gửi gọn lấy gọn, có thời hạn; có lãi”;
Để đơn giản thủ tục, giấy tờ và có thể phát hành rộng rãi, để đẩy mạnh công tác huy động tiết kiệm ở nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ Điều 3 quy định về tiền thưởng và tổ chức quay số thưởng hàng năm trong thể lệ tiết kiệm “gửi gọn lấy gọn, có thời hạn, có lãi” ban hành theo Quyết định số 115-QĐ ngày 08 tháng 3 năm 1965.

Điều 2. - Quyết định này được thi hành kể từ ngày 1-4-1965, ngày bắt đầu thi hành bản thể lệ nói trên.

Điều 3. – Các ông Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục tiết kiệm, Cục trưởng Cục cho vay hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở Ngân hàng trung ương và các ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng tỉnh và thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hiệu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 447-QĐ năm 1965 bãi bỏ điều 3 thể lệ gửi tiền tiết kiệm “Gửi gọn lấy gọn, có thời hạn, có lãi” kèm theo Quyết định 115-QĐ về tiền thưởng và tổ chức quay số thưởng hàng năm do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.454
DMCA.com Protection Status