Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 399-CT năm 1990 về việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 399-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 14/11/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 399-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 23 tháng 5 năm 1990; Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Nay thành lập Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị thực hiện theo điều 4 của Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Bổ nhiệm các ông sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

1- Cao Sĩ Kiêm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch,

2- Lê Hồ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch,

3- Đỗ Quốc Sam, đại diện Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ viên.

4- Nguyễn Mại, đại diện Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, Uỷ viên,

5- Lý Tài Luận, đại diện Bộ Tài chính, Uỷ viên

6- Tạ Cả, đại diện Bộ Thương nghiệp, Uỷ viên,

7- Nguyễn Hà Phan, chuyên gia kinh tế, Uỷ viên,

8- Lê Văn Tư, chuyên gia kinh tế, Uỷ viên,

9- Cao Cự Bội, chuyên gia kinh tế, Uỷ viên,

10- Nguyễn Hữu Phùng, chuyên gia kinh tế, Uỷ viên.

Điều 3. Bổ nhiệm ông Trần Xuân Giá, Quyền Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng là Giám sát viên của Chính phủ tại Hội đồng quản trị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thống dốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức và cán bộ của Chính phủ, các ông có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 399-CT năm 1990 về việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.861
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6