Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 283/QĐ-NH14 năm 1996 huỷ bỏ Quyết định 189/QĐ-NH14 năm 1993 về Quy chế bảo lãnh vay vốn trên thị trường liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 283/QĐ-NH14 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 19/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 283/QĐ-NH14

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 189/QĐ-NH14NGÀY 06/10/1993 CỦA THỐNG ĐỐC NHNN BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO LÃNH VAY VỐN TRÊN THỊTRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng Nhà nước ngày 24 tháng 05 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số189/QĐ-NH14 ngày 06/10/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chếbảo lãnh vay vốn trên Thị trường liên ngân hàng

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các khoản bảo lãnh theo Quyếtđịnh số 189/QĐ-NH14 trước ngày ký Quyết định này được tiếp tục thực hiện đếnhết thời hạn bảo lãnh theo văn bản bảo lãnh đã ký.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng VụTín dụng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Giám đốc Sở Giao dịch NHNH, Giámđốc Trung tâm tin học ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàngNhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủtịch thị trường liên ngân hàng, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng thamgia Thị trường liên ngân hàng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 283/QĐ-NH14 năm 1996 huỷ bỏ Quyết định 189/QĐ-NH14 năm 1993 về Quy chế bảo lãnh vay vốn trên thị trường liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281
DMCA.com Protection Status