Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 262/1997/QĐ-NH21 về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 262/1997/QĐ-NH21 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 04/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 262/1997/QĐ-NH21

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VAY LẠI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HOÁ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG THANH TOÁN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23/5/1990;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 531/TTg ngày 12/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án Hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng Phát triển số 2785 VN, được ký giữa Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ngày 16/01/1996;
Căn cứ Báo cáo Thẩm định Dự án của Ngân hàng Thế giới số 14823-VN ngày 25/10/1995;
Căn cứ Công văn số 3365 UB/VPTĐ ngày 30/9/1995 của Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Dự án Khả thi hiện đại hoá Ngân hàng và Hệ thống thanh toán;
Căn cứ Điện của Ngân hàng Thế giới gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/07/1997 về việc phân bổ chi tiết các chi phí thuộc khoản tín dụng 2785-VN;
Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Dự án Ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trung tâm tin học Ngân hàng sử dụng phần vốn vay tương đương không quá 12.714.000 USD (mười hai triệu bẩy trăm mười bốn ngàn Đô la Mỹ) trong tổng số vốn vay 13.200.000 USD (mười ba triệu hai trăm ngàn đô la Mỹ) được phân bổ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Hiệp định tín dụng số 2785-VN để triển khai tiểu dự án thanh toán liên Ngân hàng.

Giám đốc Trung tâm tin học ngân hàng chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích, theo đúng quy định của Hiệp định tín dụng phát triển, Dự án khả thi, Quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp qui về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý vay và trả nợ nước ngoài của Nhà nước.

Điều 2. Theo kế hoạch rút vốn và kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt, Giám đốc Trung tâm tin học Ngân hàng chủ động thực hiện việc rút vốn thông quan Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Thế giới về giải ngân cho Dự án. Giám đốc Trung tâm tin học Ngân hàng chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của đơn xin rút vốn và các chứng từ kèm theo. Trưởng Ban quản lý các Dự án Ngân hàng chịu trách nhiệm thực hiện giải ngân theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm tin học Ngân hàng theo đúng các quy định và thủ tục giải ngân của Ngân hàng Thế giới.

Điều 3. Giao cho Ban quản lý các Dự án Ngân hàng sử dụng phần vốn vay tương đương 486.000 USD (bốn trăm tám mươi sáu ngàn Đô la Mỹ) trong tổng số vốn vay 13.200.000 USD (mười ba triệu hai trăm ngàn Đô la Mỹ) được phân bổ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Hiệp định tín dụng phát triển số 2785-VN để thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ Ban Quản lý các dự án Ngân hàng quản lý Dự án tổng thể.

Trưởng Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích theo đúng quy định của Hiệp định Tín dụng Phát triển, Dự án khả thi, Quyết định Đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý và trả nợ nước ngoài của Nhà nước.

Điều 4. Vụ Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng hạch toán các khoản vốn vay do Trung tâm tin học Ngân hàng và Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng sử dụng và phối hợp với Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng xác định nguồn vốn để trả nợ Ngân hàng Thế giới khoản vốn vay phân bổ cho Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Thống đốc, Trưởng Ban quản lý các dự án Ngân hàng, Giám đốc Trung tâm tin học Ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 262/1997/QĐ-NH21 về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188