Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 160/1998/QĐ-NHNN2 bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Số hiệu: 160/1998/QĐ-NHNN2 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 06/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160/1998/QĐ-NHNN2

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ TÀI KHOẢN VÀO HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23/5/1990;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 41/QĐ-NH2 ngày 06/3/1993 và Thông tư số 02/TT-NH2 ngày 19/4/1993 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước các tài khoản ngoài bảng tổng kết tài sản sau đây:

Tài khoản 95 - Các văn bản, chứng từ cam kết

Tài khoản này có các tài khoản cấp II và III như sau:

951 - Các cam kết giao dịch hối đoái

9511 - Cam kết Mua ngoại tệ có kỳ hạn (forward)

9512 - Cam kết Bán ngoại tệ có kỳ hạn (forward)

Điều 2. Nội dung hạch toán các tài khoản nêu tại Điều 1 như sau:

Tài khoản 951 - Các cam kết giao dịch hối đoái

Tài khoản này dùng để hạch toán những khoản thanh toán mà Tổ chức tín dụng sẽ thực hiện theo cam kết hợp đồng giao dịch hối đoái đã thoả thuận. Các cam kết này sẽ được hạch toán theo số tiền ghi trên hợp đồng.

Các tài khoản cấp III:

1. Tài khoản 9511 - Cam kết Mua ngoại tệ có kỳ hạn (forward)

Tài khoản này phản ánh số ngoại tệ mà Tổ chức tín dụng cam kết mua theo hợp đồng giao dịch hối đoái thanh toán có kỳ hạn và theo tỷ giá thoả thuận đã ghi trong hợp đồng, việc thanh toán này được thực hiện tại thời điểm trong tương lai (theo quy định nhiều hơn 2 ngày kể từ ngày giao dịch).

Bên Nhập ghi: - Số ngoại tệ cam kết mua có kỳ hạn theo hợp đồng

Bên Xuất ghi: - Số ngoại tệ mua có kỳ hạn được thanh toán.

Số còn lại: - Số ngoại tệ cam kết mua có kỳ hạn chưa thanh toán.

Hạch toán chi tiết: - Mở tiểu khoản theo từng tổ chức, cá nhân có quan hệ mua bán ngoại tệ có kỳ hạn.

2. Tài khoản 9512 - Cam kết Bán ngoại tệ có kỳ hạn (forward)

Tài khoản này phản ảnh số ngoại tệ mà Tổ chức tín dụng cam kết bán theo hợp đồng giao dịch hối đoái thanh toán có kỳ hạn và theo tỷ giá thoả thuận đã ghi trong hợp đồng, việc thanh toán này được thực hiện tại thời điểm trong tương lai (theo quy định nhiều hơn 2 ngày kể từ ngày giao dịch).

Bên Nhập ghi: - Số ngoại tệ cam kết bán có kỳ hạn theo hợp đồng

Bên Xuất ghi: - Số ngoại tệ bán có kỳ hạn được thanh toán.

Số còn lại: - Số ngoại tệ cam kết bán có kỳ hạn chưa thanh toán.

Hạch toán chi tiết: - Mở tiểu khoản theo từng tổ chức, cá nhân có quan hệ mua bán ngoại tệ có kỳ hạn.

Điều 3.  Đối với giao dịch hối đoái hoán đổi (SWAP) gồm đồng thời hai giao dịch mua và bán ngoại tệ, các tổ chức tín dụng hạch toán riêng từng giao dịch theo nguyên tắc hạch toán của giao dịch hối đoái giao ngay hoặc có kỳ hạn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Vụ trưởng, Thủ trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 160/1998/QĐ-NHNN2 bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10