Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 131/1998/QĐ-NHNN1 về việc cho phép Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam phát hành trái phiếu năm 1998 do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Số hiệu: 131/1998/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 06/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/1998/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 1998

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Thể lệ phát hành trái phiếu Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 21-QĐ/NH1 ngày 22/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển năm 1998 với tổng mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, trong đó 70% là trái phiếu bằng đồng Việt Nam và 30% là trái phiếu bằng đôla Mỹ. Thời gian phát hành, lãi suất, kỳ hạn của trái phiếu, các loại mệnh giá của trái phiếu thực hiện như đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tại Tờ trình số 480 NHĐT/NVKD ngày 27/3/1998.

Điều 2. Chấp nhận mẫu trái phiếu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển gửi Ngân hàng Nhà nước kèm tờ trình số 460/CV-PCCĐ ngày 26/3/1998.

Điều 3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện các quy định khác về phát hành trái phiếu trong Thể lệ phát hành trái phiếu Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 212-QĐ/NH1 ngày 22/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Thống đốc, Chánh thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/1998/QĐ-NHNN1 về việc cho phép Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam phát hành trái phiếu năm 1998 do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76