Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/QĐ-NH5 năm 1996 về việc chấp thuận bổ nhiệm Công ty KPMG Peat Marwick làm kiểm toán cho Ngân hàng ANZ- Chi nhánh Hà Nội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 09/QĐ-NH5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 05/01/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 1996 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN BỔ NHIỆM CÔNG TY KPMG PEAT MARWICK LÀM KIỂM TOÁN CHO NGÂN HÀNG ANZ - CHI NHÁNH HÀ NỘI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính công bố tại Lệnh số 38/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT ngày 15 tháng 6 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng ANZ - Chi nhánh Hà Nội tại công văn đề ngày 22 tháng 12 năm 1995;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Định chế Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận việc Ngân hàng ANZ-Chi nhánh Hà Nội bổ nhiệm Công ty kiểm toán KPMG Peat Marwick làm kiểm toán cho Ngân hàng này.

Điều 2. Các báo cáo kế toán của Ngân hàng ANZ - Chi nhánh Hà Nội được Công ty KPMG Peat Marwick kiểm toán được coi là phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Tổng Giám đốc Ngân hàng ANZ - Chi nhánh Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Các định chế Tài chính và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/QĐ-NH5 năm 1996 về việc chấp thuận bổ nhiệm Công ty KPMG Peat Marwick làm kiểm toán cho Ngân hàng ANZ- Chi nhánh Hà Nội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status