Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 58-VP/NgĐ năm 1959 về việc thành lập các chi điếm Ngân hàng tại Khu tự trị Thái- Mèo và tỉnh Bắc Cạn do Tổng giám đốc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành

Số hiệu: 58-VP/NgĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Ngân hàng quốc gia Người ký: Lê Viết Lượng
Ngày ban hành: 30/05/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG TẠI KHU TỰ TRỊ THÁI- MÈO VÀ TỈNH BẮC CẠN.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Theo đề nghị của Ủy ban Hành chính và các ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng tỉnh Bắc cạn và Khu tự trị Thái-Mèo;
Xét nhu cầu công tác;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Thành lập các chi điếm Ngân hàng sau đây:

1. Khu Tự trị Thái – Mèo:

- Chi điếm Mộc châu hoạt động trong châu Mộc châu và châu Yên châu.

- Chi điếm Phù yên hoạt động trong châu Phù yên.

- Chi điếm Văn chấn hoạt động trong các châu Văn chấn, Than uyên, Mủ căng chải.

- Chi điếm Mường la hoạt động trong các châu Mường la, Mai sơn và Sông mã.

- Chi điếm Thuận châu hoạt động trong các châu Thuận châu, Tuần giáo và Quỳnh nhai.

- Chi điếm Điện biên hoạt động trong châu Điện biên.

- Chi điếm Mường lay hoạt động trong các châu Mường lay, Sinh hồ, Phong thổ, Mường tè và Tua Chùa.

2. Tỉnh Bắc cạn:

- Chi điếm Na ri hoạt động trong huyện Na ri.

- Chi điếm Chợ mới hoạt động trong 15 xã của nửa huyện Bạch thông.

Điều 2: - Các chi điếm nói trên thuộc tỉnh nào đều đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi nhánh Ngân hàng tỉnh ấy.

Điều 3: - Công tác của mỗi Chi điếm nói trên sẽ do Trưởng chi nhánh Ngân hàng ở tỉnh quy định.

Điều 4: - Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương, các ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng Khu Tự trị Thái – Mèo và tỉnh Bắc cạn chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM


 
 
Lê Viết Lượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 58-VP/NgĐ năm 1959 về việc thành lập các chi điếm Ngân hàng tại Khu tự trị Thái- Mèo và tỉnh Bắc Cạn do Tổng giám đốc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.864
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192