Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 325-CT năm 1985 về một số việc cấp bách cần làm tiếp để phát huy thắng lợi kết quả công tác thu đổi tiền do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 325-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 29/09/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 325-CT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1985

  

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ VIỆC CẤP BÁCH CẦN LÀM TIẾP ĐỂ PHÁT HUY THẮNG LỢI KẾT QUẢ CÔNG TÁC THU ĐỔI TIỀN

Công tác thu đổi tiền cũ, phát hành tiền mới đã kết thúc gọn, tốt, đạt được các yêu cầu và mục đích đề ra, nhưng cũng còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các ngành các cấp làm tiếp một số việc cấp bách sau đây:

1. Nhanh chóng giải quyết gọn các vấn đề sau khi thu đổi tiền:

- Xử lý các biên lai trên mức đổi ngay theo đúng các quy định của Hội đồng Bộ trưởng (Điều 8 trong Quyết định số 02-HĐBT-TĐ ngày 13-9-1985);

- Xử lý nghiêm minh số tồn quỹ vượt định mức của cơ quan, xí nghiệp, đơn vị bộ đội theo các quy định của Hội đồng Bộ trưởng.

Đối với những đơn vị và tổ chức kinh tế có tồn quỹ vượt mức quá lớn, ngành tài chính, ngân hàng phối hợp với các ngành chủ quản tổ chức thanh tra, xác minh nguồn gốc, xét mức độ vi phạm của từng đơn vị để xử lý.

Đối với các lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng tổ chức việc kiểm tra, xử lý theo các quy định của Nhà nước và báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tổ chức tổng kết công tác thu đổi tiền ở các địa phương. Qua những số liệu, tổng hợp và phân tích đánh giá những vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, về thu nhập bằng tiền và đời sống các tầng lớp dân cư, về lưu thông tiền tệ giữa các vùng, về công tác quản lý của các ngành kinh tế, các đơn vị cơ sở và của các ngành quản lý kinh tế tổng hợp như Ngân hàng, Tài chính, kế hoạch, giá cả... có biện pháp chấn chỉnh ngay công tác quản lý tiền mặt và các thiếu sót trong quản lý kinh tế nói chung.

Kịp thời khen thưởng và biểu dương những đơn vị và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác thu đổi tiền, tiếp tục kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm minh đơn vị và cán bộ (kể cả cán bộ lãnh đạo) có những hành vi gian lận, tiết lộ bí mật, vi phạm kỷ luật trong thu đổi và trong các mặt công tác quản lý tiền mặt, thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực và phẩm chất.

2. Thực hiện chuyển đổi tiền gửi tiết kiệm sang tiền mới theo chính sách ưu đãi.

3. Ngân hàng phải cùng tài chính kịp thời giải quyết các nhu cầu vốn, tiền mặt cho các ngành, các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, cho các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản để hoạt động bình thường. Mặt khác, cùng các Uỷ Ban nhân dân dịa phương và các ngành có liên quan có kế hoạch thanh toán các khoản nợ tiền mặt giữa Nhà nước và dân và giữa dân với Nhà nước.

Cần có kế hoạch đưa thêm các loại tiền nhỏ và tiền lẻ vào lưu thông; hình thành cơ cấu hợp lý các loại tiền trong lưu thông, khỏi gây trở ngại cho kinh tế và đời sống.

4. Tăng cường quản lý thị trường giá cả, chống đầu cơ buôn lậu, tích trữ hàng, phá rối thị trường; thúc đẩy và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Giữ được giá, làm chủ được thị trường là điều kiện quyết định việc phát huy tác dụng tích cực của các chính sách giá, lương, tiền mới.

Kỷ luật giá phải được chấp hành nghiêm túc, tổ chức tốt sản xuất và lưu thông phân phối để ổn định giá, nhất là giá mua lúa, giá bán gạo và các nông sản khác. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với tất cả các thành phần kinh tế. Xét xử công khai và nghiêm minh bọn đầu cơ tích trữ, nâng giá và "tuồn" hàng của Nhà nước ra cho bọn gian thương.

Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán phải đẩy mạnh thu mua nắm hàng, mở thêm các điểm bán hàng phù hợp với tình hình cụ thể ở các vùng kinh tế, phát huy vai trò chi phối thị trường của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện tốt công tác kiểm kê hàng hoá và kiểm tra hành chính đối với những hộ đã nắm chắc là trước đây cũng như trong thời gian thu đổi tiền đã có hành vi đầu cơ, tích trữ, buôn lậu, chú ý trước hết địa bàn trọng điểm, hộ trọng điểm, mặt hàng trọng điểm.

5. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác giá - lương - tiền. Các ngành, các địa phương phải chỉ đạo triển khai thật tốt các quyết định mới của Hội đồng Bộ trưởng về giá và lương; rà soát lại các mặt về chính sách và quản lý cho phù hợp với cơ chế quản lý mới.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 325-CT năm 1985 về một số việc cấp bách cần làm tiếp để phát huy thắng lợi kết quả công tác thu đổi tiền do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141