Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế Người ký: Bùi Bá Bổng, Đinh Quang Ngữ, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 28/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN – BỘ Y TẾ - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN – BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

SỐ 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông như sau:

Mục 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Văn hoá-Thông tin;

1.2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Các yêu cầu đối với việc cấp phép thực hiện quảng cáo

2.1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng;

2.2. Niêm yết công khai các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình, thời gian, phí, lệ phí xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo tại nơi tiếp nhận của Sở Văn hoá-Thông tin;

2.3. Nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Văn hoá-Thông tin;

2.4. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng thời gian.

3. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

3.1. Hàng hoá, dịch vụ thông thường quy định tại các điểm 3.1, 3.2 khoản 3 Mục II Thông tư này là loại hàng hoá, dịch vụ không thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3.2. Bản sao các loại giấy tờ quy định tại điểm 1.2; tiết b, c, d, đ điểm 1.5; tiết a, b, c, d điểm 1.6 khoản 1 Mục II Thông tư này là bản do tổ chức, cá nhân xin giấy phép thực hiện quảng cáo sao và ký tên đối với cá nhân, ký tên, đóng dấu đối với tổ chức hoặc bản do công chứng sao.

Mục 2: HỒ SƠ, THỦ TỤC, QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

1.1. Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 1);

1.2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;

1.3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;

1.4. Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);

1.5. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế phải có các loại giấy tờ quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.4 khoản 1 Mục II Thông tư này và tuỳ theo loại hàng hoá, dịch vụ mà phải có một trong các loại giấy tờ sau:

a) Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế theo quy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Y tế.

b) Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn phải có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.

c) Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có bản sao các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành.

d) Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không thuộc quy định tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư này phải có bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.

đ) Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước phải có bản sao Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá. Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu phải có bản sao Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.

1.6. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phải có các giấy tờ quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.4 khoản 1 Mục II Thông tư này và một trong các loại giấy tờ sau:

a) Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.

b) Đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm.

c) Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội.

d) Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

1.7. Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, pa-nô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng. Ngoài các giấy tờ quy định tại một trong các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 khoản 1 Mục II Thông tư này còn phải có các loại giấy tờ sau:

a) Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đă có trước;

c) Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

2. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá-Thông tin. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, Mục II Thông tư này , Sở Văn hoá-Thông tin có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân (phụ lục 2) và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ (phụ lục 3).

3. Quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo

3.1. Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thông thường và các loại hàng hoá trong lĩnh vực y tế quy định tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư này trên các phương tiện là băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác được quy định như sau:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá-Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 4). Trong trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo và nêu rõ lý do.

3.2. Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thông thường và các loại hàng hoá trong lĩnh vực y tế quy định tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư này trên phương tiện quảng cáo là bảng, biển, pa-nô được quy định như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá- Thông tin tiến hành phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ quy định tại tiết a, b, c điểm 1.7 khoản 1 Mục II Thông tư này và văn bản đề nghị thoả thuận (phụ lục 5) đến Sở Xây dựng.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ (phụ lục 2). Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hoá- Thông tin chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép (phục lục 6). Các nội dung chấp thuận được thể hiện trong giấy phép do Sở Văn hoá- Thông tin cấp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hoá- Thông tin và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hoá-Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.

3.3. Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế quy định tại tiết b, c, d, đ điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư này hoặc hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện quảng cáo là băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác được quy định như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá- Thông tin tiến hành phân loại hồ sơ và gửi một mẫu (makét) quy định tại điểm 1.4 và một trong các loại giấy tờ quy định tại tiết b, c d, đ điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư này đến Sở Y tế hoặc gửi một mẫu (makét) quy định tại điểm 1.4 và một trong các loại giấy tờ quy định tại điểm 1.6 khoản 1 Mục II Thông tư này đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận, nếu Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hoá-Thông tin cấp phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đă đăng ký.

Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép thực hiện quảng cáo sẽ thực hiện lại từ đầu theo quy định tại các khoản 2, 3 Mục II Thông tư này.

3.4. Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế quy định tại tiết b, c, d, đ điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư này hoặc hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện quảng cáo là bảng, biển, pa-nô được quy định như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá- Thông tin tiến hành phân loại hồ sơ, đồng thời thực hiện một số công việc sau:

- Gửi các loại giấy tờ quy định tại tiết a, b, c điểm 1.7 khoản 1 Mục II Thông tư này đến Sở Xây dựng và thực hiện theo quy trình tại điểm 3.2 khoản 3 Mục II Thông tư này;

- Gửi một mẫu (makét) quy định tại điểm 1.4 và một trong các loại giấy tờ quy định tại tiết b, c, d, đ điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư này đến Sở Y tế hoặc gửi một mẫu (makét) quy định tại điểm 1.4 khoản 1 và một trong các giấy tờ quy định tại điểm 1.6 khoản 1 Mục II Thông tư này đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện theo quy trình tại điểm 3.3 khoản 3 Mục II Thông tư này.

Sau khi nhận được văn bản trả lời của các Sở: Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hoá-Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.

3.5. Tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo phải trực tiếp nộp lệ phí tại Sở Văn hoá- Thông tin theo quy định như sau:

a) Lệ phí cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định tại Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính;

b) Lệ phí thẩm định và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Quyết định số 44/2005/ QĐ- BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược và Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

c) Lệ phí thẩm định và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ‎ký quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; lệ phí thẩm định công trình xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Mục 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Tổ chức thực hiện

1.1. Trách nhiệm của các Bộ:

Bộ Văn hoá- Thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các Bộ có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo trên phạm vi toàn quốc.

1.2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành chức năng cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông theo hướng dẫn tại Thông tư này đảm bảo nhanh chóng, chính xác, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong quá trình cấp phép.

1.3. Trách nhiệm của các Sở:

a) Sở Văn hoá- Thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp tiến hành việc cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí theo quy định tại điểm 3.5 khoản 3 Mục II Thông tư này và chuyển cho các Sở có liên quan; là đầu mối tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong quá trình cấp phép thực hiện quảng cáo;

b) Sở Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hoá- Thông tin thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư này; giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận hồ sơ quảng cáo đối với các loại hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của mình và trả lời cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hoá- Thông tin thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư này; giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và trả lời cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

d) Sở Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hoá- Thông tin thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và có văn bản thoả thuận đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư này; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong các nội dung thoả thuận về xây dựng công trình quảng cáo và trả lời cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm

2.1. Thanh tra chuyên ngành văn hoá-thông tin, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng trong phạm vi quản lý ngành có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc xây dựng công trình quảng cáo và quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành mình; xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

2.2. Tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo có hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Hiệu lực của Thông tư

3.1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

3.2. Bãi bỏ một số quy định sau:

- Khoản 3 Mục 3 và các phụ lục 2, 3, 4, 5 Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá- Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

- Một phần nội dung của khoản 5 Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ Văn hoá- Thông tin sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá- Thông tin, cụ thể: "Trường hợp quảng cáo về chương trình khuyến mại phải xuất trình văn bản tiếp nhận nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại".

- Một phần nội dung của điểm g khoản 9 Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ Văn hoá- Thông tin, cụ thể: " Đối với quảng cáo về chương trình khuyến mại phải có văn bản tiếp nhận đăng ký nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại".

- Các quy định về hồ sơ đăng ký quảng cáo và thủ tục xem xét hồ sơ đăng ký quảng cáo của một số loại hàng hoá, dịch vụ bao gồm: khám bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế; mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người tại khoản 1, 2, khoản 4 Mục III Thông tư số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế;

- Các điểm b, c khoản 2; khoản 4; khoản 6 Mục III Thông tư số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3.3. Trường hợp nội dung hướng dẫn cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thuộc các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn và thoả thuận để xây dựng công trình quảng cáo và các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này khác với nội dung hướng dẫn và các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá- Thông tin thì áp dụng hướng dẫn và các các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Đinh Quang Ngữ

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Liên

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …………..

 

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá- Thông tin...............

1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Điện thoại.................; Fax: .......................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................

Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................

do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……

Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..

Điện thoại.................; Fax: ...........................................

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………

Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................

Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

.................ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

Phụ lục 2:

BIÊN NHẬN HỒ SƠ XIN PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO (HOẶC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO CỦA SỞ VĂN HOÁ- THÔNG TIN)

 CƠ QUAN BIÊN NHẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GBN-

 

 

            BIÊN NHẬN      

HỒ SƠ ..............................................................

Cơ quan biên nhận.....................................................................................................

Nhận hồ sơ của ( tên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ)

Địa chỉ:...............................................

Điện thoại..................................................; Fax: .....................................................

Đă nhận đủ hồ sơ xin phép quảng cáo hợp lệ của tổ chức, cá nhân, địa chỉ (hoặc hồ sơ đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo ngày....tháng.....năm.... của Sở Văn hoá- Thông tin).

Hẹn ngày............tháng.........năm............trả kết quả.

.............. ngày..........tháng.........năm...........

                  Cán bộ tiếp nhận

       (ký và ghi rõ họ tên, chức danh)

Phụ lục 3:

SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

STT

Tên tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo

Phương tiện quảng cáo, diện tích, chiều cao

Tên hàng hoá, dịch vụ

Hồ sơ đă nộp bao gồm

Ngày tiếp nhận

Ngày trả kết quả

Chữ ký của cán bộ tiếp nhận

Chữ ký của người nộp hồ sơ

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Phụ lục 4:

GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

UỶ BND TỈNH, THÀNH PHỐ

SỞ VĂN HOÁ- THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GPQC- SVHTT

 

           

GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO  

- Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

- Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT- BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá- Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

- Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ Văn hoá- Thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số...../2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày.... tháng... năm 2007 của Bộ Văn hoá- Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

Xét đơn và hồ sơ của:............................................................................................

Địa chỉ..........................................................nộp ngày...........................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép (tên tổ chức, cá nhân); địa chỉ......................................................

Thực hiện quảng cáo (trên phương tiện cụ thể)....................................................

Có nội dung:................................................................................................................

Kích thước: ..........................................................................................................

Địa điểm: .................................................................................................................

Thời hạn: ...................................................................................................................

Điều 2: Sau khi nhận được giấy phép này, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo phải:

1- Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép, hết thời hạn quảng cáo phải tháo dỡ sản phẩm quảng cáo;

2- Không được chuyển nhượng giấy phép dưới bất kỳ hình thức, lý do nào.

Điều 3: Giấy phép này được lập thành 2 (hai)bản (01 bản cấp cho tổ chức, cá nhân xin phép, 01 bản lưu tại cơ quan cấp phép). Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày cấp nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện quảng cáo giấy phép sẽ hết giá trị.

...........Ngày... tháng...... năm........

          Cơ quan cấp phép

   (ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ lục 5:

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO

SỞ VĂN HOÁ- THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /CV-VHTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......ngày......tháng....năm..........

 

ĐỀ NGHỊ THOẢ THUẬN

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Xây dựng..........

Sở Văn hoá- Thông tin......... nhận được hồ sơ xin giấy phép thực hiện quảng cáo của (tên, địa chỉ, điện thoại của tổ chức, cá nhân xin phép).

Để có căn cứ cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định tại Thông tư liên tịch số....../2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày.... tháng... năm 2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông. Đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến trả lời bằng văn bản để Sở Văn hoá- Thông tin ..... có cơ sở cấp phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

(Gửi kèm các giấy tờ quy định tại khoản 1.7 Mục II Thông tư liên tịch số....../2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD)

      SỞ VĂN HOÁ- THÔNG TIN

(ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Phụ lục 6:

VĂN BẢN THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: / CV- SXD

.......ngày......tháng....năm..........

 

THOẢ THUẬN

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO

 Kính gửi: Sở Văn hoá- Thông tin..........

 1- Sở Xây dựng......... nhận được văn bản đề nghị thoả thuận của Sở Văn hoá- Thông tin.....kèm theo hồ sơ xin thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo của tổ chức, cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại của tổ chức, cá nhân) xin phép thực hiện quảng cáo tại:

- Địa điểm:........................................................................................................................

- Loại công trình: ................................................................................................

- Diện tích: ................................................................................................................

- Chiều cao: .................................................................................................................

Đơn vị hoặc người thiết kế: .................................................................................

Tổ chức, cá nhân thẩm định: (nếu có).............................................................................

Dự kiến thời gian thực hiện: ...........................................................................................

2- Ý kiến thoả thuận của Sở Xây dựng...............................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

                   SỞ XÂY DỰNG

(ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
---------

SOCIALIST REPULIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
--------------

No. 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD

Hanoi, February 28, 2007

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE ONE-STOP SHOP PROCEDURES FOR THE GRANT OF ADVERTISEMENT PERMITS

Pursuant to the November 16, 2001 Ordinance on Advertisement;
Pursuant to the Government's Decree No. 24/2003/ND-CP of March 13, 2003, detailing the implementation of the Ordinance on Advertisement;
The Ministry of Culture and Information, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Construction hereby jointly guide the one-stop shop procedures
for the grant of advertisement permits as follows:

Section I. GENERAL PROVISIONS

1. Governing scope and subjects of application

1.1. This Circular provides guidance on dossiers, procedures and process of the grant of permits for advertisement on billboards, signboards, panels, banners, illuminating objects, aerial or aquatic objects, means of transport or other moving objects under the licensing competence of provincial/municipal Culture and Information Services;

1.2. This Circular applies to Vietnamese organizations and individuals; foreign organizations and individuals (hereinafter collectively referred to as organizations and individuals) that apply for permits for advertisement in the Vietnamese territory.

2. Requirements for the grant of advertisement permits

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.2. Regulations on dossiers, procedures, process, time, charges and fees for the grant of advertisement permits shall be publicized at the reception places of provincial/municipal Culture and Information Services;

2.3. Dossiers shall be received and replies shall be given at provincial/municipal Culture and Information Services;

2.4. Dossiers must be processed in a quick, convenient and timely manner.

3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms bellow are construed as follows:

3.1. Ordinary goods and services specified at Points 3.1 and 3.2, Clause 3, Section II, of this Circular are goods and services other than those in the domains of health and agriculture and rural development.

3.2. Copies of the papers specified at Point 1.2; Items b, c, d and e, Point 1.5; and Items a, b, c and d, Point 1.6, Clause 1, Section II, of this Circular are copies made and signed by advertisement permit-applying individuals or copies made, signed and stamped by applying organizations or notarized copies.

Section II. DOSSIERS, PROCEDURES AND PROCESS OF THE GRANT OF ADVERTISEMENT PERMITS

1. Dossier of application for advertisement permits

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.2. A copy of the business registration certificate of the applying organization or individual;

1.3. Copies of papers proving the goods' conformity with standards and technical regulations under the law on goods quality;

1.4. The advertisement layout design (02 copies), color-printed and signed by the applying individual or stamped by the applying organization;

1.5. For advertisement of goods and services in the health domain, apart from papers specified at Points 1.1, 1.2 and 1.4, Clause 1, Section II, of this Circular, depending on the types of goods and services, one of the following papers is required:

a/ For advertisement of medicines for humans; vaccines, medical preparations; insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use; food and food additives: The receipt of the advertisement dossier, issued by the Health Ministry's agencies under the provisions of Point a, Clause 2, Section III, of Joint Circular No. 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT of January 12, 2004, of the Ministry of Culture and Information and the Ministry of Health.

b/ For advertisement of foreign-invested medical examination and treatment establishments; medical examination and treatment by modern medical methods conducted directly by foreigners; medical examination and treatment by traditional medical methods of foreign-invested establishments; and medical examination and treatment by traditional medical methods conducted directly by foreigners (including medical examination and treatment with traditional medicines, cosmetic surgery and functional rehabilitation: A copy of the valid practice qualification certificate, granted by the Health Ministry or the provincial/municipal Health Service.

c/ For advertisement of medical equipment and facilities of foreign-invested establishments producing or trading in medical equipment and facilities; imported medical equipment and facilities and medical equipment and facilities of production and business establishments: Copies of technical documents (documents in foreign languages must be translated into Vietnamese), issued by the manufacturer and approved or permitted for sale by the agency in charge of management of medical equipment and facilities of the country of manufacture;

d/ For advertisement of food or food additives not regulated under Item a, Point 1.5, Clause 1, Section II, of this Circular: Copies of the manufacturer standards and the receipt of the dossier on the announcement of food safety, hygiene and quality standards issued by a competent health agency;

e/ For advertisement of home-made cosmetics: A copy of the receipt of the announcement of goods quality standards and the announcement of goods quality standards. For advertisement of imported cosmetics: Copies of the cosmetics circulation permit and the dossier of registration for cosmetics circulation, issued by competent health agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ For advertisement of plant protection drugs, raw materials used for plant protection drugs, useful organisms used in plant protection, and plant protection supplies: Copies of the registration certificate, use instructions and special warnings;

b/ For advertisement of veterinary drugs: Copies of the product circulation permit and the summary of product characteristics.

c/ For advertisement of plant varieties, animal breeds, saplings and breeding animals: A copy of the certificate of quarantine of imported animal breeds or plant varieties.

d/ For advertisement of fertilizers and medical biologicals used in cultivation; animal feed, animal feed raw materials; and bio-preparations used in husbandry: A copy of the product quality certificate or the product quality announcement.

1.7. For advertisement for goods and services on billboards, signboards or panels, the construction permit may be replaced with a written agreement of the concerned provincial/municipal Construction Service. In this case, apart from the papers specified at Points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6, Clause 1, Section II, of this Circular, the following papers are required:

a/ The notarized copy of one of the papers on land use rights prescribed by the land law;

b/ In case of land rent, the investor of the advertisement work must obtain a written agreement or a copy of the land lease contract signed with the person having the lawful land use right, which is signed and stamped by the investor of the advertisement work; if the advertisement work is attached to an existing work, a written agreement or contract between the investor of the advertisement work and the owner or the manager of the existing work is required;

c/ The design drawings showing the layout plan, cross-section, elevation view and foundation plan of the work, which are signed and stamped by the investor of the advertisement work. Where the advertisement work is attached to an existing work, the design drawing must show the solution for connecting the advertisement work to the existing work.

2. Procedures for receiving dossiers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Process of granting advertisement permits

3.1. For advertisement of ordinary goods and services and goods in the health domain specified at Item a, Point 1.5. Clause 1, Section II, of this Circular, on banners, illuminating objects, aerial or aquatic objects, means of transport or other moving objects:

Within five working days from the date of receiving a valid dossier written in the dossier receipt book, the provincial/municipal Culture and Information Service shall grant an advertisement permit. In case of refusal to grant a permit, it shall reply in writing the applicant, clearly the stating the reasons therefor.

3.2. For advertisement of ordinary goods and services and goods in the health domain specified at Item a, Point 1.5, Clause 1. Section II, of this Circular, on billboards, signboards and panels:

Within 02 working days from the date of receiving a valid dossier written in the dossier receipt book, the provincial/municipal Culture and Information Service shall classify the dossier and send directly or by post papers specified at Items a, b and c, Point 1.7, Clause 1, Section II, of this Circular, together with a written request to the provincial/municipal Construction Service.

Upon receiving the valid dossier, the provincial/municipal Construction Service shall issue a dossier receipt. Within 10 working days after receiving the above papers, the provincial/municipal Construction Service shall verify the dossier. However, it will not directly grant a construction permit but issue a written reply to the provincial/municipal Culture and Information Service, approving for disapproving the grant of the permit. The approval shall be shown in the permit granted by the provincial/municipal Culture and Information Service. In case of disapproval, the provincial/municipal Construction Service shall send a written reply to the provincial/municipal Culture and Information Service, clearly stating the reasons therefor.

The provincial/municipal Culture and Information Service shall grant an advertisement permit within 03 working days after receiving the written agreement of the provincial/municipal Construction Service.

3.3. For advertisement of goods and services in the health domain specified at Items b, c, d and e, Point 1.5, Clause 1, Section II, of this Circular, or goods and services in the agriculture and rural development domain on banners, illuminating objects, aerial or aquatic objects, means of transport or other moving objects:

Within 02 working days from the date of receiving a valid dossier written in the dossier receipt book, the provincial/municipal Culture and Information Service shall classify the dossier and send a layout design specified at Point 1.4 and one of the papers specified at Items b, c, d and e, Point 1.5, Clause 1, Section II, of this Circular, to the provincial/municipal Health Service or send a layout design specified at Point 1.4 and one of the papers specified at Point 1.6, Clause 1, Section II, of this Circular, to the provincial/municipal Agriculture and Rural Development Service.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.When a written request for dossier modification or addition is made, the process of receiving the dossier of application for an advertisement permit shall resume from the first step in accordance with Clauses 2 and 3, Section II, of this Circular.

3.4. For advertisement of goods and services in the health domain specified at Items b, c, d and e, Point 1.5, Clause 1, Section II, of this Circular, or goods and services in the agriculture and rural development domain on billboards, signboards and panels:

Within 02 working days from the date of receiving a valid dossier written in the dossier receipt book, the provincial/municipal Culture and Information Service shall classify the dossier and concurrently:

- Send papers specified at Items a, b and c, Point 1.7, Clause 1, Section II, of this Circular, to the provincial/municipal Construction Service and follow the process specified at Point 3.2, Clause 3, Section II, of this Circular;

- Send one layout design specified at Point 1.4 and one of the papers specified at Items b, c, d and e, Point 1.5, Clause 1, Section II, of this Circular, to the provincial/municipal Health Service or send one layout design specified at Point 1.4, Clause 1 and one of the papers specified at Point 1.6, Clause 1, Section II of this Circular, to the provincial/municipal Agriculture and Rural Development Service and follow the process specified at Point 3.3, Clause 3, Section II, of this Circular.

The provincial/municipal Culture and Information Service shall grant an advertisement permit within 03 working days after receiving the written reply of the provincial/municipal Construction Service, Health Service or Agriculture and Rural Development Service.

3.5. Applicants for advertisement permits shall directly pay fees at provincial/municipal Culture and Information Services according to the following regulations:

a/ Fees for the grant of advertisement permits shall be paid according to the Finance Ministry's Circular No. 67/2004/TT-BTC of July 7, 2004;

b/ Fees for verification and grant of the paper on the receipt of advertisement registration dossiers for goods and services in the healthcare domain shall be paid according to the Finance Ministry's Decision No. 44/2005/QD-BTC of July 12, 2005, providing for the collection, remittance, management and use of charges for verification of criteria and conditions for medical and pharmaceutical practice and fees for the grant of import/export permits and medical and pharmaceutical practice certificates, and Decision No. 80/2005/QD-BTC of November 17, 2005, providing for the collection, remittance, management and use of charges and fees for management of food safety, hygiene and quality;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Section III. IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. Organization of implementation

1.1. Responsibilities of ministries:

The Ministry of Culture and Information shall, within the ambit of its functions and tasks, assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Construction and concerned ministries in, performing the state management of advertisement nationwide.

1.2. Responsibilities of provincial/municipal People's Committees:

Provincial/municipal People's Committees shall direct their functional Services to grant advertisement permits according to the one-stop shop mechanism under the guidance in this Circular in a quick and accurate manner, ensuring convenience for applicants for advertisement permits; and conduct regular inspection so as to prevent negative phenomena in the process of granting permits.

1.3. Responsibilities of provincial/municipal Services

a/ Provincial/municipal Culture and Information Services shall, within the ambit of their functions and tasks, assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned services in, granting advertisement permits to organizations and individuals; collect relevant charges and fees under the provisions of Point 3.5, Clause 3, Section II, of this Circular and transfer the collected amounts to concerned provincial/municipal Services; and receive complaints and denunciations of organizations and individuals related to the grant of advertisement permits;

b/ Provincial/municipal Health Services shall, within their functions and tasks, coordinate with provincial/municipal Culture and Information Services in receiving dossiers, verifying and issuing receipts of advertisement registration dossiers within the time limit prescribed in this Circular; settle complaints and denunciations of organizations and individuals about the receipt of advertisement dossiers for goods and services falling within their competence and issue replies under the provisions of law on complaints and denunciations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Provincial/municipal Construction Services shall, within the ambit of their functions and tasks, coordinate with provincial/municipal Culture and Information Services in receiving dossiers and issuing their written agreements within the time limit prescribed in this Circular; settle complaints and denunciations of organizations and individuals about the contents of agreement on the construction of advertisement works and issue written replies under the provisions of law on complaints and denunciations.

2. Examination, inspection and handling of violations

2.1. The culture and information, health, agriculture and rural development and construction inspectorates shall, within the scope of their line management, examine and inspect the construction of advertisement works and advertisement of goods and services falling under their line management; and handle violations according to regulations.

2.2. Organizations and individuals engaged in advertisement activities that violate the provisions of this Circular shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively sanctioned, forced to pay compensation or examined for penal liability according to law.

3. Effect of the Circular

3.1. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

3.2. The following regulations are annulled:

- Clause 3, Section 3 of and Appendices 2, 3, 4 and 5 to the Culture and Information Ministry's Circular No. 43/2003/TT-BVHTT of July 16, 2003, guiding the implementation of the Government's Decree No. 24/2003/ND-CP of March 13, 2003, detailing the implementation of the Ordinance on Advertisement;

- A content of Clause 5 of the Culture and Information Ministry's Circular No. 79/2005/TT-BVHTT of December 8, 2005, amending and supplementing a number of provisions of Circular No. 43/2003/TT-BVHTT of July 16, 2003, which reads as follows: "For advertisement of sales promotion, it is necessary to produce a receipt of the content of the sales promotion program, issued by the agency performing the state management of trade in accordance with the commercial law."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Regulations on advertisement registration dossiers and procedures for consideration of dossiers of registration for advertisement of some types of goods and services, including: medical examination and treatment, medical equipment and facilities; cosmetics directly affecting human health specified at Items 1 and 2, Clause 4, Section III, of Circular No. 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT of January 12, 2004, of the Ministry of Culture and Information and the Ministry of Health, guiding advertisement activities in the health domain;

- Points b and c, Clause 2; Clause 4, Clause 6, Section III, of Joint Circular No. 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN&PTNT of November 3, 2004, of the Ministry of Culture and Information and the Ministry of Agriculture and Rural Development, guiding the advertisement of a number of goods in the agriculture and rural development domain.

3.3. Where the guidance on the grant of permits for advertisement of goods and services in the domains of health and agriculture and rural development, and on the agreement on the construction of advertisement works and the contents of the appendices to this Circular are different from the guidance and the contents of the appendices to the Culture and Information Ministry's Circular No. 43/2003/TT-BVHTT of July 16, 2003, the guidance provided in this Circular and its appendices shall be applied.

 

THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
VICE MINISTER
Dinh Quang Ngu

THE MINISTRY OF HEALTH
VICE MINISTER
Nguyen Thi Xuyen

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Bui Ba Bong

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
VICE MINISTER
Nguyen Van Lien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông do Bộ văn hoá Thông tin- Bộ Y tế- Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn- Bộ Xây Dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.488

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!