Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 5373 TM/XNK ngày 26/11/2003 của Bộ Thương mại về việc hoàn trả hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2003

Số hiệu: 5373TM/XNK Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 26/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5373 TM/XNK
V/v  hoàn trả hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2003

Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2003

 

 THÔNG BÁO

Nhằm quản lý và thực hiện có hiệu quả hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ, tại Thông báo số 1766-TM/XNK ngày 4/7/2003 và Thông báo số 2908-TM/XNK ngày 15/8/2003, Bộ Thương mại đề nghị thương nhân được giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2003 nhưng chưa thực sự cần thì trả lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại để Bộ Thương mại giao cho thương nhân khác, hoặc có thể cho thương nhân khác vay, hoặc nhường hạn ngạch cho thương nhân khác và Bộ Thương mại sẽ cấp bù hạn ngạch cho thương nhân trả lại hạn ngạch, thương nhân cho vay hạn ngạch vào năm 2004 ở mức tương đương.

 Sau một thời gian thực hiện, cơ chế “ trả lại hạn ngạch hoặc cho vay hạn ngạch” đã có tác động tích cực góp phần giải quyết khó khăn, giải phóng các lô hàng đang tồn đọng, tận dụng hiệu quả số lượng hạn ngạch phân giao nhỏ lẻ....

 Và để đảm bảo quyền lợi cho thương nhân đã trả lại hạn ngạch, cho vay, nhường hạn ngạch cũng như trách nhiệm của người sử dụng hạn ngạch, Bộ Thương mại Thông báo và hướng dẫn việc hoàn trả hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2003 đối với thương nhân đã trả lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại, đã cho thương nhân khác vay hoặc đã nhường hạn ngạch cho thương nhân khác sử dụng theo tinh thần Thông báo số 1766-TM/XNK và Thông báo số 2908-TM/XNK của Bộ Thương mại như sau:

 1. Đối với thương nhân đã có văn bản trả lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại:

 Những thương nhân đã có văn bản trả lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại để giao cho thương nhân khác, Bộ Thương mại đã tính vào thành tích xuất khẩu năm 2003 của thương nhân đã trả lại hạn ngạch và đã phân giao hạn ngạch , trả lại cho các thương nhân này ngay từ đợt I/2004 theo hạn ngạch thành tích.

 2. Đối với thương nhân đã cho vay hạn ngạch hoặc nhường lại hạn ngạch cho thương nhân khác (gọi chung là thương nhân cho vay hạn ngạch) có đăng ký cho vay hoặc nhường lại với các phòng XNK khu vực:

 Bộ Thương mại đã dành một số lượng hạn ngạch trong nguồn hạn ngạch thành tích tương ứng với số lượng hạn ngạch thương nhân đã cho nhau vay để trả cho thương nhân cho vay.

 Do việc vay mượn hạn ngạch được thực hiện trên cơ sở tự nguyện bằng văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng vay mượn giữa hai thương nhân để thương nhân vay hạn ngạch xuất khẩu, có thành tích xuất khẩu, nên Bộ Thương mại đã và sẽ cấp hạn ngạch cho thương nhân đi vay ( trên cơ sở thành tích xuất khẩu ) để thương nhân này trả lại hạn ngạch cho thương nhân cho vay, phù hợp với chủ thể vay mượn trong thoả thuận hoặc hợp đồng vay mượn giữa hai thương nhân.

 Thương nhân đi vay hạn ngạch có trách nhiệm trả lại hạn ngạch cho thương nhân cho vay hạn ngạch. Thủ tục trả lại hạn ngạch thực hiện tại các phòng QLXNK khu vực thuộc Bộ Thương mại như đối với việc cho vay hạn ngạch, không phải xin phép Bộ Thương mại.

 Trong trường hợp thương nhân vay hạn ngạch mà lại phải trả tiền cho thương nhân cho vay thì cho phép thương nhân đi vay không phải trả lại hạn ngạch cho thương nhân cho vay vì Bộ Thương mại chỉ cho phép các thương nhân vay, mượn hoặc nhường hạn ngạch cho nhau, nghiêm cấm việc mua bán hạn ngạch. Nhưng nếu thương nhân vay hạn ngạch không phải trả tiền mà không trả lại hạn ngạch, thương nhân cho vay có văn bản báo cáo Bộ Thương mại giải quyết. Bộ Thương mại sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra cụ thể sự việc và nếu kết quả kiểm tra phù hợp với báo cáo của thương nhân cho vay, Bộ Thương mại sẽ thu hồi ngay hạn ngạch của thương nhân đi vay hạn ngạch cấp lại cho thương nhân cho vay.

 3. Giao các phòng QLXNK khu vực căn cứ văn bản vay- trả hạn ngạch giữa hai thương nhân và bản chính Thông báo giao hạn ngạch của Bộ Thương mại cho Thương nhân trả lại hạn ngạch để giải quyết việc cấp Visa cho thương nhân cho vay hạn ngạch, hàng tuần có báo cáo gửi về Bộ ( Vụ XNK).

 4. Giao các Sở Thương mại, các Sở Thương mại và Du lịch các địa phương phổ biến rộng rãi Thông báo này và tạo điều kiện thuận lợi để thương nhân thực hiện.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 5373 TM/XNK ngày 26/11/2003 của Bộ Thương mại về việc hoàn trả hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177