Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 07-HĐBT/TB về việc kết luận của Phó Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt về việc đẩy mạnh sản xuất và mở rộng lưu thông thuốc lá nội do Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 07-HĐBT/TB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 23/01/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07-HĐBT/TB

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1991

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VÕ VĂN KIỆT VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT VÀ MỞ RỘNG LƯU THÔNG THUỐC LÁ NỘI (SỐ 07-TB NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 1991)

Ngày 22 tháng 01 năm 1991, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm việc sản xuất và lưu thông thuốc lá nội nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 278-CT ngày 3-8-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá ngoại trên thị trường nước ta và Quyết định số 366-CT ngày 15-10-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp thi hành Chỉ thị 278-CT. Sau khi cân nhắc ý kiến của đại diện các Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Thương nghiệp, Tài chính, Ban đặc nhiệm chống buôn lậu ở phía Nam và Liên hiệp các xí nghiệp thuốc lá Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã kết luận như sau:

1. Tiếp theo những kết luận nêu trong Thông báo số 51/TB ngày 25 tháng 12 năm 1990 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, để bảo đảm thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá ngoại trên thị trường nước ta, khâu quyết định hiện nay là các nhà máy thuốc lá phải tập trung sức đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là sản xuất những loại thuốc lá cao cấp, hiện nay cung cầu đang căng thẳng (như Vinataba), đáp ứng bằng được nhu cầu của thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Việc mở thêm các cơ sở sản xuất thuốc lá là cần thiết để tăng mức bảo đảm các loại thuốc lá cao cấp, nhưng phải theo quy hoạch và được Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm cho phép theo đúng Quyết định số f392-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về sản xuất thuốc lá.

2. Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chủ trì họp ngay với các Bộ Thương nghiệp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Vật giá Nhà nước và các nhà máy sản xuất thuốc lá trong và ngoài Liên hiệp các xí nghiệp thuốc lá Việt Nam để lượng định chuẩn xác nhu cầu cụ thể của thị trường và bàn việc bố trí lại sản xuất, đầu tư thiết bị mới, phối hợp giữa các nhà máy giải quyết các vấn đề về tài chính và ngoại tệ theo cơ chế đã được xác định để các nhà máy có điều kiện sản xuất đủ những loại thuốc lá đó.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp chủ trì bàn với các địa phương trồng thuốc lá, giải quyết cụ thể vấn đề giống, khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn, giá cả v.v... theo hướng khuyến khích đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cung ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất thuốc lá và mở rộng xuất khẩu thuốc lá nguyên liệu.

3. Giá bán thuốc lá phải bảo đảm đủ chi phí hợp lý, nộp thuế đúng luật định và có lãi thoả đáng, không để chênh lệch với giá thị trường tới mức bị lợi dụng làm thiệt hại lợi ích của Nhà nước và lợi ích của các cơ sở sản xuất.

Uỷ ban Vật giá Nhà nước cần chủ trì, cùng các ngành xác định cụ thể mức giá bán phù hợp trong từng thời gian.

4. Các nhà máy sản xuất cần mở riêng mạng lưới đại lý bán lẻ, nhất là ở các thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ. Các đại lý bán lẻ phải đăng ký và hoạt động đúng pháp luật, có thể được nhà máy trực tiếp đưa hàng đến để bán lẻ nhận hoa hồng hoặc đến nhà máy nhận hàng về bán lẻ với hoa hồng và chi phí vận chuyển hợp lý. Chấm dứt việc bán thuốc lá cho các tổ chức không có chức năng buôn bán thuốc lá. Nghiêm cấm việc cho tư thương bán buôn thuốc lá. Các Công ty thương nghiệp quốc doanh được các nhà máy ưu tiên mua buôn thuốc lá trên cơ sở hợp đồng kinh tế theo giá hai bên thoả thuận, có trách nhiệm điều hoà, lưu thông thuốc lá thông suốt, đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng thị trường vùng, nghiêm trị mọi hành vi tiêu cực.

Trong khi chờ các Bộ quy định chi tiết việc thi hành, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng xin thông báo để các cơ quan biết hướng chỉ đạo thực hiện.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 07-HĐBT/TB về việc kết luận của Phó Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt về việc đẩy mạnh sản xuất và mở rộng lưu thông thuốc lá nội do Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.216
DMCA.com Protection Status