Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 0415/TM-DM về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0415/TM-DM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0415/TM-DM

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2005

 

THÔNG BÁO

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0415/TM-DM NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG EU

Căn cứ Thoả thuận về Tiếp cận thị trường giữa Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu ký tắt ngày 03/12/2004 và chính thức phê chuẩn ngày 31/03/2005, Bộ Thương mại thông báo như sau:

Kể từ ngày 01/04/2005, tất cả các lô hàng dệt may của Việt Nam thuộc 29 chủng loại hàng (cat.) nêu trong Phụ lục I kèm theo được nhập khẩu tự do vào EU và không phải làm thủ tục cấp Giấy phép Xuất khẩu (Export Licence) tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực của Bộ Thương mại.

Các lô hàng hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang EU thuộc 22 chủng loại hàng (cat.) trong Phụ lục II kèm theo vẫn tiếp tục được cấp Giấy phép Xuất khẩu (Export Licence) tự động theo hướng dẫn tại Thông báo số 6494/TM-XNK ngày 24/12/2004 của Bộ Thương mại cho tới khi Cộng đồng Châu Âu có hướng dẫn mới về thủ tục nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam đối với các chủng loại hàng này.

Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các thương nhân báo cáo Bộ Thương mại xem xét, xử lý.

 

Lê Danh Vĩnh

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG EU
ĐƯỢC BÃI BỎ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỪ NGÀY 01/04/2005

(Kèm theo Thông báo số 0415/TM-DM ngày 01/04/2005)

STT

Chủng loại

Đơn vị
tính

Ghi chú

1

Cat. 4

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

2

Cat. 5

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

3

Cat. 6

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

4

Cat. 7

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

5

Cat. 8

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

6

Cat. 9

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

7

Cat. 10

Đôi

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

8

Cat. 12

Đôi

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

9

Cat. 13

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

10

Cat. 14

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

11

Cat. 15

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

12

Cat. 18

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

13

Cat. 20

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

14

Cat. 21

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

15

Cat. 26

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

16

Cat. 28

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

17

Cat. 29

Bộ

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

18

Cat. 31

Chiếc

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

19

Cat. 35

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

20

Cat. 39

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

21

Cat. 41

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

22

Cat. 68

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

23

Cat. 73

Bộ

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

24

Cat. 76

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

25

Cat. 78

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

26

Cat. 83

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

27

Cat. 97

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

28

Cat. 118

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

29

Cat. 161

Tấn

Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG EU
TIẾP TỤC CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỰ ĐỘNG TỪ NGÀY 01/04/2005

(Kèm theo Thông báo số 0415/TM-DM ngày 01/04/2005)

STT

Chủng loại

Đơn vị
tính

Ghi chú

1

Cat. 1

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

2

Cat. 2

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

3

Cat. 3

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

4

Cat. 16

Bộ

Chủng loại quản lý kép năm 2004

5

Cat. 17

Chiếc

Chủng loại quản lý kép năm 2004

6

Cat. 19

Chiếc

Chủng loại quản lý kép năm 2004

7

Cat. 22

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

8

Cat. 23

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

9

Cat. 24

Chiếc

Chủng loại quản lý kép năm 2004

10

Cat. 27

Chiếc

Chủng loại quản lý kép năm 2004

11

Cat. 32

Tấn

Chủng loại không quản lý kép năm 2004

12

Cat.33

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

13

Cat. 36

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

14

Cat. 37

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

15

Cat. 90

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

16

Cat. 115

Tấn

Chủng loại không quản lý kép năm 2004

17

Cat. 117

Tấn

Chủng loại không quản lý kép năm 2004

18

Cat. 136

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

19

Cat. 156

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

20

Cat. 157

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

21

Cat. 159

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

22

Cat. 160

Tấn

Chủng loại quản lý kép năm 2004

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 0415/TM-DM về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257
DMCA.com Protection Status