Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 0408/TM-DM về việc điều chỉnh số liệu phân giao hạn ngạch thành tích đợt II do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0408/TM-DM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0408/TM-DM

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THÀNH TÍCH ĐỢT II

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
 Căn cứ các nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, nêu tại Thông báo số 0301/TM-DM ngày 09/03/2005 của Bộ Thương mại;
 Căn cứ vào đề nghị của các thương nhân;
Liên Bộ Thương mại thông báo điều chỉnh nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, nêu tại Thông báo số 0301/TM-DM ngày 09/03/2005 như sau:

1- Liên Bộ chấp nhận việc hoàn trả hạn ngạch và điều chỉnh lại hạn ngạch thành tích đợt II của thương nhân đối với các trường hợp doanh nghiệp được cấp bổ sung hạn ngạch trong các đợt cuối cùng của năm 2004, cụ thể là các đợt ngày 23/12/2004 và 30/12/2004, nếu như doanh nghiệp:

a- không kịp sử dụng hạn ngạch và có văn bản gửi Bộ Thương mại ngay trong tháng 1 năm 2005 xin trả lại hoặc gia hạn,

b- có lô hàng thực hiện hạn ngạch được cấp bổ sung không kịp giao cuối tháng 12/2004 phải chuyển sang giao trong tháng 01/2005, đã dùng hạn ngạch thành tích khác, chuyển đổi hạn ngạch thành tích Cat. khác sang Cat. được cấp bổ sung để xuất hàng.

Liên Bộ đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng cả 2 điều kiện nêu trên có công văn gửi về Bộ Thương mại trước ngày 15/4/2005 kèm theo bản sao các văn bản liên quan (thông báo giao hạn ngạch, công văn hoàn trả…) và xác nhận của Phòng QL XNK khu vực về phần hạn ngạch đã sử dụng của các Thông báo Hạn ngạch cấp bổ sung trong các đợt ngày 23/12/2004 và 30/12/2004 để Bộ Thương mại kiểm tra, đối chiếu và điều chỉnh lại số liệu hạn ngạch thành tích đợt II..

2-Sửa đổi, bổ sung điểm 2, tiểu mục b của Thông báo 0301/TM-DM ngày 9/3/2005 như sau:

“- Đối với các Cat. mà số lượng hạn ngạch ứng trước tiêu chuẩn 2005 để sử dụng trong 2004 hoặc số lượng bổ sung cuối năm không được tính làm cơ sở năm 2004 để giao hạn ngạch thành tích năm 2005. Do đó, số liệu thực hiện hạn ngạch làm cơ sở tính hạn ngạch thành tích năm 2004 sẽ bằng tổng số hạn ngạch thực hiện của doanh nghiệp trừ đi số lượng hạn ngạch được giao theo các tiêu chí trên và hạn ngạch giao cho thương nhân sẽ trừ đi số lượng hạn ngạch cấp bổ sung cuối năm và số lượng hạn ngạch ứng trước tiêu chuẩn 2005 để sử dụng trong 2004. Doanh nghiệp nào được ứng hoặc bổ sung nhưng không thực hiện hết mà không có văn bản trả lại Bộ sẽ bị trừ toàn bộ số lượng đã được ứng hoặc bổ sung.”

3- Theo nội dung sửa đổi ở điểm 2 nêu trên, Liên Bộ đính chính công thức tính hạn ngạch cho Nhóm I (bao gồm các Cat.: 334/335; 338/339; 340/640; 359/659-S; 647/648) nêu tại Thông báo 0301/TM-DM nêu trên như sau:

“Hạn ngạch giao cho thương nhân”= [(“Tổng thực hiện 2004” – “số lượng ứng sau tháng 8/2004 và bổ sung sau tháng 9/2004”)]x K – [“Hạn ngạch thành tích đợt I/2005” + “ứng trước tiêu chuẩn 2005 (chưa được trừ tại đợt I/05)”+ “số lượng ứng sau tháng 8/2004 và bổ sung sau tháng 9/2004”]

Việc điều chỉnh công thức này không ảnh hưởng đến hạn ngạch đã phân giao cho các doanh nghiệp tại Thông báo 0301/TM-DM ngày 9/3/2005.

Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
 
Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 0408/TM-DM về việc điều chỉnh số liệu phân giao hạn ngạch thành tích đợt II do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.154.129