Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định liên bộ 612-LB/UBVGNN/BYT năm 1988 về giá bán lẻ thuốc chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

Số hiệu: 612-LB/UBVGNN/BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế, Uỷ ban Vật giá Nhà nước Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 20/07/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ;UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 612-LB/UBVGNN/BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN LẺ THUỐC CHỮA BỆNH.

CHỦ NHIỆM UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 90-HĐBT ngày 24-5-1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành danh mục sản phẩm do Nhà nước định giá.
Trong khi chờ đợi Hội đồng Bộ trưởng quyết định về chính sách toàn diện giá thuốc chữa bệnh;
Sau khi trao đổi với các ngành và tham khảo ý kiến một số địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay tạm thời quy định giá bán lẻ một số mặt hàng thuốc chữa bệnh như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. - Căn cứ mức giá chuẩn ở điều 1 và chế độ phân công, phân cấp quản lý giá hiện hành, Bộ y tế quyết định giá bán lẻ những mặt hàng thuốc còn lại, sau khi đã trao đổi thống nhất với Uỷ ban vật giá Nhà nước.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực ngày 25-7-1988. Các mức giá trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

 

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

BẢNG GIÁ BÁN LẺ THUỐC CHỮA BỆNH
 (kèm theo Quyết định của liên bộ số 612-LB/VGNN/BYT ngày 20-7-1988)

STT

Tên thuốc (đồng)

Đơn vị

Giá bán lẻ

1

2

3

4

5

6

7

Ampixilin 0,25g

Penixilin v200.000 UI

Tetraxyclin 0,25g

Clorocid 0,25g

Vitamin B1 0,01g

Vitamin C 0,10g

Sulfaguanidin 0,50g

viên nén

K

K

K

K

K

K

40,00

25,00

25,00

20,00

2,00

4,00

7,00

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định liên bộ 612-LB/UBVGNN/BYT năm 1988 về giá bán lẻ thuốc chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175