Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 939/2003/QĐ-BTM thành lập Tổ công tác thường trực hợp tác với Hoa Kỳ về chống gian lận thương mại trong quá trình thực hiện Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 939/2003/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 30/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 939/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 939/2003/QĐ-BTM NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỢP TÁC VỚI HOA KỲ VỀ CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH DỆT MAY VIỆT NAM - HOA KỲ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 669/CP-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ và Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT/BTM-KHĐT-CN ngày 27 tháng 5 năm 2003 của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2003.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tổ Công tác thường trực hợp tác với Hoa Kỳ về chống gian lận trong quá trình thực hiện Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ (dưới đây gọi tắt là Tổ Công tác Thường trực) gồm:

- Ông Lê Văn Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Tổ trưởng)

- Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường

- Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Âu Mỹ

- Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

- Ông Nguyễn Tiến Đạt - Chuyên viên Cục Quản lý Thị trường

- Ông Trần Việt - Chuyên viên Vụ Âu Mỹ

- Ông Nguyễn Việt Hùng - Chuyên viên Vụ pháp chế

- Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu

- Bà Hoàng Hoài Hạnh - Chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu

- Ông Đoàn Ngọc Dũng - Chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu

Điều 2: Nhiệm vụ của Tổ Công tác Thường trực

1. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ để đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ.

2. Kiểm tra tại cơ sở sản xuất và năng lực xuất khẩu thực tế theo đề nghị của Hải quan Hoa Kỳ. Sau mỗi đợt kiểm tra phải có báo cáo và các kiến nghị gửi Lãnh đạo Bộ Thương mại.

3. Nghiên cứu chính sách, biện pháp chống gian lận thương mại của Hoa Kỳ và các nước khác để kiến nghị việc áp dụng tại Việt Nam.

4. Đề xuất giải pháp chống gian lận thương mại, biện pháp xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến việc thực hiện Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ.

Điều 3: Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Tổ Công tác Thường trực được trích từ nguồn thu phí hạn ngạch hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ theo qui định của Bộ Tài chính.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 939/2003/QĐ-BTM thành lập Tổ công tác thường trực hợp tác với Hoa Kỳ về chống gian lận thương mại trong quá trình thực hiện Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995
DMCA.com Protection Status