Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 866/QĐ-TTg năm 2007 về bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 866/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 12/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 866/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẢO LÃNH THƯƠNG VỤ VAY VỐN MUA MÁY BAY AIRBUS CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 8974/BTC-TCĐN ngày 6 tháng 7 năm 2007) về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Cho phép không thẩm định lại phương án tài chính của Dự án đầu tư máy bay tầm ngắn trung A321 theo quy định tại quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài theo quy định.

Điều 2. Phê duyệt nội dung dự thảo Thư bảo lãnh vay tín dụng xuất khẩu, dự thảo Thư bảo lãnh vay thương mại và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Bảo lãnh cho các giao dịch thuê mua 02 chiếc máy bay Airbus A321 sẽ được giao trong tháng 7 và tháng 11 năm 2007.

Điều 3. Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý về Bảo lãnh vay tín dụng xuất khẩu, Bão lãnh vay thương mại về các hợp đồng thuê mua máy bay.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng,  Phạm Gia Khiêm;
- Các Bộ: TC, TP, NG;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- TCty Hàng không VN;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy,
  Website CP, các Vụ: CN, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 

 
 
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 866/QĐ-TTg năm 2007 về bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076
DMCA.com Protection Status