Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/2000/QĐ-TTg về điều hành kinh doanh xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 81/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 81/2000/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH XĂNG DẦU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Vật giá Chính phủ tại các tờ trình số 535/BVGCP ngày 21 tháng 6 năm 2000 và 559/BVGCP-TLSX ngày 28 tháng 6 năm 2000; ý kiến của các Bộ, ngành liên quan tại cuộc họp bàn về kinh doanh xăng dầu ngày 21 tháng 6 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 12 tháng 7 năm 2000, áp dụng giá giới hạn bán lẻ tối đa đối với xăng ô tô thường là 4.800 đ/lít; giá bán buôn dầu mazút là 2.300 đ/kg.

Ban Vật giá Chính phủ phối hợp với Bộ Thương mại hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc điều chỉnh giá nêu trên.

Điều 2. Bộ Thương mại giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có trách nhiệm nhập khẩu để đáp ứng cơ bản nhu cầu xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong nước theo đúng tiến độ. Bộ Tài chính theo dõi, xử lý kịp thời những khó khăn về vốn cho các đơn vị được giao nhiệm vụ nhập khẩu xăng dầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu ngoại tệ cho thanh toán nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2000. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 81/2000/QD-TTg

Hanoi, July 07, 2000

 

DECISION

ON PETROLEUM BUSINESS MANAGEMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Director of the Government Pricing Committee in Reports No. 535/BVGCP of June 21, 2000 and No. 559/BVGCP-TLSX of June 28, 2000; considering the comments made by the concerned ministries and branches at the meeting on petroleum business of June 21, 2000,

DECIDES:

Article 1.- As from July 12, 2000, the maximum retail price for common car gasoline of 4,8000/liter; the wholesale price for fuel oil of 2,300/kg shall apply.

The Government Pricing Committee shall coordinate with the Ministry of Trade in guiding and organizing the implementation of above-mentioned price adjustment..

Article 2.- The Ministry of Trade shall assign Vietnam Petroleum Corporation to import gasoline and oil so as to basically satisfy the basic demand therefor in service of domestic production and consumption according to schedule. The Ministry of Finance shall supervise and promptly settle the difficulties regarding capital for the units tasked to import gasoline and oil. The Vietnam State Bank shall direct the commercial banks to fully and promptly satisfy demands for foreign currency(ies)to pay for the import of gasoline and oil by enterprises.

Article 3.- This Decision takes effect as from July 12, 2000. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2000/QĐ-TTg về điều hành kinh doanh xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.909
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88