Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 709-TTg năm 1997 bổ sung hạn ngạch nhập khẩu phân bón năm 1997 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 709-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 709-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC BỔ SUNG HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN NĂM 1997

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,
Xét đề nghị của các Bộ Thương mại (Công văn số 8026 TM/XNK ngày 2 tháng 8 năm 1997), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 2771 NN-KH/CV ngày 5 tháng 5 năm 1997), của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 621/CV-NH14 ngày 2 tháng 8 năm 1997) về việc nhập khẩu phân bón năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung hạn ngạch nhập khẩu phân bón năm 1997 với số lượng là 300.000 tấn Urê, để bảo đảm cho nhu cầu sản xuất vụ đông xuân 1997-1998. Danh sách các tỉnh và doanh nghiệp được giao nhập khẩu bổ sung lượng phân bón trên theo phụ lục kèm theo Quyết định này. Đối với các loại phân bón khác, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Bộ Thương mại rà soát lại tình hình nhập khẩu của các doanh nghiệp không có khả năng thực hiện chỉ tiêu đã giao để điều chỉnh kịp thời cho các doanh nghiệp khác nhập khẩu, bảo đảm đủ phân bón cho sản xuất.

Điều 2: Nguyên tắc điều hành nhập khẩu phân bón thực hiện theo Quyết định số 141/TTg ngày 8 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ; cần chú ý một số yêu cầu sau đây:

1- Những doanh nghiệp nào không có khả năng nhập khẩu hết chỉ tiêu được giao, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh giao cho doanh nghiệp khác nhập khẩu.

2- Bộ Thương mại chỉ đạo các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ nhập khẩu phân bón tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng mua trực tiếp với các nhà sản xuất phân bón lớn trên thế giới theo phương thức trả chậm hoặc đổi hàng, bảo đảm có thị trường ổn định, giá cả có lợi.

3- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty lương thực miền Bắc, Tổng Công ty lương thực miền Nam, Tổng công ty vật tư nông nghiệp, Công ty xuất nhập khẩu ngũ cốc xúc tiến việc lập hệ thống các đại lý bán phân bón, mua lúa gạo ở các tỉnh. Khẩn trương hoàn thành đề án tổ chức sắp xếp lại ngành kinh doanh phân bón và kinh doanh lương thực trên phạm vi cả nước.

4- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp và kịp thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho vay và bảo lãnh đối với các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ nhập khẩu phân bón, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3543/KTN ngày 17 tháng 7 năm 1997 về việc mua lúa tạm trữ và nhập khẩu phân bón, để các doanh nghiệp chủ động thực hiện chỉ tiêu được giao, bảo đảm đủ kịp thời phân bón cho sản xuất vụ đông xuân 1997-1998.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 709/TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỔ SUNG HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN UREA NĂM 1997

Đơn vị: Tấn

Số TT

Tỉnh, doanh nghiệp

Đã phân bổ tại QĐ 141/TTg

Bổ sung

Tổng cộng

1

Thành phố Hải Phòng

25.000

50.000

75.000

2

Thành phố Hà Nội

15.000

30.000

45.000

3

Nghệ An

20.000

10.000

30.000

4

Thanh Hoá

20.000

-

20.000

5

Quảng Nam

20.000

10.000

30.000

6

Phú Yên

20.000

25.000

45.000

7

Bình Định

20.000

10.000

30.000

8

Tiền Giang

30.000

10.000

40.000

9

Long An

42.000

25.000

67.000

10

Đồng Tháp

40.000

-

40.000

11

An Giang

35.000

-

35.000

12

Vĩnh Long

42.000

-

42.000

13

Trà Vinh

16.000

-

16.000

14

Cần Thơ

40.000

-

40.000

15

Sóc Trăng

20.000

-

20.000

16

Kiên Giang

20.000

-

-

17

Bạc Liêu

10.000

-

10.000

18

Cà Mau

10.000

-

10.000

19

Đắc Lắc

20.000

-

20.000

20

Tổng Công ty lương thực miền Nam

45.000

70.000

115.000

21

Tổng Công ty vật tư nông nghiệp

340.000

70.000

410.000

22

Công ty XNK Ngũ cốc

210.000

30.000

240.000

23

Tổng công ty cà phê VN

20.000

-

20.000

24

Tổng công ty cao su VN

10.000

-

10.000

25

Tổng công ty lương thực miền Bắc

30.000

-

30.000

26

Công ty XNK tổng hợp III, Bộ TM

20.000

10.000

30.000

27

Tổng công ty hoá chất, Bộ CN

20.000

-

20.000

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 709/TTg

Hanoi, August 30, 1997

 

DECISION

ON THE ADDITION TO THE 1997 FERTILIZER IMPORT QUOTAS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992,
At the proposals of the Ministry of Trade (Official Dispatch No.8026-TM/XNK of August 2, 1997), the Ministry of Agriculture and Rural Development (Official Dispatch No.2771-NN-KH/CV of May 5, 1997), and the State Bank of Vietnam (Official Dispatch No.621/CV-NH14 of August 2, 1997) on the import of fertilizer in 1997,

DECIDES:

Article 1.- To add 300,000 tones of urea fertilizer to the 1997 fertilizer import quotas to meet the production requirement of the 1997-1998 winter-spring crop. The list of provinces and enterprises entitled to import the additional fertilizer is attached to this Decision.

With regard to other kinds of fertilizer, the Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the primary responsibility and coordinate with the Ministry of Trade in reviewing the import activities of enterprises which are incapable of fulfilling the assigned quotas for the prompt re-adjustment and re-assignment of such quotas to other enterprises, thereby ensuring the sufficient supply of fertilizer for production.

Article 2.- The principles for the control of fertilizer import shall comply with Decision No.141-TTg of March 8, 1996 of the Prime Minister and attention should be paid to the following issues:

1. For enterprises which are incapable of fulfilling their assigned import quotas, the Ministry of Trade and the Ministry of Agriculture and Rural Development shall promptly report to the Prime Minister for re-adjustment and re-assignment of such quotas to other enterprises.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 709-TTg năm 1997 bổ sung hạn ngạch nhập khẩu phân bón năm 1997 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517
DMCA.com Protection Status