Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 438-TS/QĐ năm 1983 về quyền sử dụng ngoại tệ xuất khẩu thuỷ sản của các đơn vị sản xuất trực thuộc Bộ và quốc doanh đánh cá các tỉnh do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 438-TS/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Tấn Trịnh
Ngày ban hành: 20/08/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 438-TS/QĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THỦY SẢN SỐ 438-TS/QĐ NGÀY 20-8-1983 VỀ QUYỀN SỬ DỤNG NGOẠI TỆ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC BỘ VÀ QUỐC DOANH ĐÁNH CÁ CÁC TỈNH.

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ nghị quyết số 113-HĐBT ngày 10-7-1982 của Hội đồng bộ trưởng về một số biện pháp phát triển hàng xuất khẩu và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu;
Căn cứ chỉ thị số 124-CT ngày 4-5-1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về việc đẩy mạnh phát triển ngành thuỷ sản;
Theo đề nghị của giám đốc Công ty xuất khẩu thuỷ sản, vụ trưởng Vụ kế hoạch và vụ trưởng Vụ kế toán tài vụ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Các đơn vị sản xuất khai thác tôm, cá để xuất khẩu sau đây được quyền sử dụng 90% ngoại tệ thực thu (theo giá trị FOB) cả phần trong kế hoạch và phần vượt mức kế hoạch:

- Xí nghiệp liên hợp thuỷ sản Hải Phòng, quốc doanh đánh cá Chiến thắng.

- Các viện, trường đại học, trung học thuỷ sản có kết hợp trong nghiên cứu và giảng dạy để sản xuất hàng xuất khẩu thuỷ sản.

- Các đơn vị đánh tôm, cá của Hải quân và xí nghiệp quốc doanh đánh tôm, cá của các tỉnh.

Điều 2.- Việc sử dụng ngoại tệ phải nhằm vào việc khôi phục và mở rộng năng lực sản xuất; chỉ được phép nhập một phần ít hàng tiêu dùng thiết yếu để cải thiện đời sống cho người trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu thuỷ sản (Bộ sẽ duyệt theo kế hoạch hàng năm).

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1983.

Điều 4.- Đồng chí chánh văn phòng, vụ trưởng Vụ kế hoạch, vụ trưởng Vụ kế toán tài vụ và các đồng chí giám đốc các Sở thuỷ sản, các xí nghiệp, các viện, hiệu trưởng các trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Trịnh

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 438-TS/QĐ năm 1983 về quyền sử dụng ngoại tệ xuất khẩu thuỷ sản của các đơn vị sản xuất trực thuộc Bộ và quốc doanh đánh cá các tỉnh do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140
DMCA.com Protection Status