Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 433-QĐ năm 1986 về mức bồi thường bưu phẩm ghi số, bưu kiện bị mất, bị hư hỏng do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 433-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Lê Đức Niệm
Ngày ban hành: 08/05/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 433-QĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 433-QĐ NGÀY 8-5-1986 VỀ MỨC BỒI THƯỜNG BƯU PHẨM GHI SỐ, BƯU KIỆN BỊ MẤT, BỊ HƯ HỎNG  

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Bưu điện ban hành kèm theo Nghị quyết số 68-CP ngày 8-4-1975 và Nghị định số 390-CP ngày 2-11-1979 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ gửi, nhận, chuyển, phát bưu phẩm, bưu kiện ban hành kèm theo Nghị định số 91-CP ngày 2-5-1973 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ công ước liên minh bưu chính thế giới và Hiệp định bưu kiện thế giới;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ bưu chính và phát hành báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu phẩm ghi số, bưu kiện trong nước và ngoài nước bị mất, suy suyển hoặc hư hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng).

Những bưu phẩm ghi số, bưu kiện gửi từ Việt Nam ra nước ngoài bị mất trong lãnh thổ Việt Nam được áp dụng mức bồi thường như bưu phẩm, bưu kiện trong nước và hoàn lại cước của đoạn đường chưa sử dụng.

Những bưu phẩm ghi số, bưu kiện gửi từ nước ngoài đến Việt Nam bị mất trong lãnh thổ Việt Nam và những bưu phẩm, bưu kiện gửi từ Việt Nam bị mất ngoài lãnh thổ Việt Nam được bồi thường theo mức ngoài nước.

Điều 2. - Bưu kiện trong nước bị mất, bị hư hỏng hoàn toàn, bưu điện hoàn lại cước phí cả chước chính và cước phụ, nếu có.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1986.

Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. - Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ bưu chính và phát hành báo chí, Vụ Tài chính kế toán thống kê, Giám đốc Bưu điện các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Niệm

(Đã ký)

 

BẢN QUY ĐỊNH

MỨC BỒI THƯỜNG TỐI ĐA CHO MỖI BƯU PHẨM GHI SỐ, BƯU KIỆN TRONG NƯỚC, NGOÀI NƯỚC BỊ MẤT, BỊ HƯ HỎNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433-QĐ ngày 8-5-1986 của Tổng cục Bưu điện)

Loại

Khối lượng

Mức tiền

Ghi chú

I. Trong nước:

a) Bưu phẩm: Thư ghi số

Gói nhỏ, gói ấn phẩm,

gói thư

Gói thư

Gói ấn phẩm

b) Bưu kiện:

II. Ngoài nước:

Bưu phẩm ghi số

Bưu kiện

Tới 1kilôgam

Trên 1kg tới 2kg

Trên 1kg tới 5kg

Tới 1kg

Trên 1kg tới 2kg

Trên 2kg tới 3kg

Trên 3kg tới 4kg

Trên 4kg tới 5kg

Trên 5kg tới 6kg

Trên 6kg tới 7kg

Trên 7kg tới 8kg

Trên 8kg tới 9kg

Trên 9kg tới10kg

Tới 5kg

Trên 5kg tới 10kg

Trên 10kg tới 15kg

Trên 15kg tới 20kg

Túi M ³ Tới 5kg

Trên 5kg tới 10kg

Trên 10kg tới 30kg

10,00đ

70,00đ

100,00đ

70,00đ

100,00đ

130,00đ

160,00đ

190,00đ

210,00đ

240,00đ

270,00đ

300,00đ

350,00đ

230,00đ

460,00đ

690,00đ

920,00đ

1150,00đ

300,00đ

600,00đ

1200,00đ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 433-QĐ năm 1986 về mức bồi thường bưu phẩm ghi số, bưu kiện bị mất, bị hư hỏng do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100