Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2000/QĐ-TTg về điều hành kinh doanh xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 42/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 42 /2000/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH XĂNG DẦU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 31/BKH-TMDV ngày 03 tháng 4 năm 2000; của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại công văn số 1198/TM-CSTNTN ngày 21 tháng 3 năm 2000; của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ tại công văn số 248/BVGCP-TLSX ngày 27 tháng 3 năm 2000; của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 1099/TC-TCT ngày 27 tháng 3 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Từ ngày 06 tháng 4 năm 2000, áp dụng giá giới hạn bán lẻ tối đa đối với các chủng loại xăng dầu như sau:

- Xăng ô tô thường: 4.600 đ/lít

- Dầu diezen 1%S: 3.800 đ/lít

- Dầu hoả: 3.800 đ/lít

- Dầu mazút (giá bán buôn): 2.000 đ/kg.

Ban Vật giá Chính phủ phối hợp với Bộ Thương mại hướng dẫn, tổ chức thực hiện các mức giá nêu trên.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện ngay việc giảm 10% chi phí lưu thông xăng dầu thực tế hiện nay.

Điều 3. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khẩu và cung cấp đủ số lượng, chủng loại theo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; tổ chức kiểm tra, nắm chắc tình hình tồn kho, không để phát sinh tình trạng khan hiếm giả tạo, gây rối thị trường; nghiêm trị theo pháp luật những hành vi đầu cơ, nâng giá xăng dầu và giá các mặt hàng khác thu lời bất chính.

Điều 4. Thủ trưởng các Bộ, ngành, chính quyền các cấp ở địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp triệt để tiết kiệm xăng dầu trong tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh, thực hiện giảm giá thành sản phẩm, nhằm hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này.

Điều 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính cân đối ngoại tệ để có đủ nguồn cho Ngân hàng thương mại, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 42/2000/QD-TTg

Hanoi, April 5, 2000

 

DECISION

ON PETROLEUM BUSINESS MANAGEMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the Minister of Planning and Investment in Official Dispatch No. 31/BKH-TMDV of April 3, 2000; the Minister of Trade in Official Dispatch No. 1198/TM-CSTNTN of March 21, 2000; the Head of the Government Pricing Commission in Official Dispatch No. 248/BVGCP-TLSX of March 27, 2000 and the Minister of Finance in Official Dispatch No. 1099/TC-TCT of March 27, 2000,

DECIDES:

Article 1.- As from April 6, 2000, to apply the limited maximum retail prices for various types of petroleum as follows:

- Common car gasoline: 4,600 dong/liter

- Diesel oil of 1% S: 3,800 dong/liter

- Kerosene: 3,800 dong/liter
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2000/QĐ-TTg về điều hành kinh doanh xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.879
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174