Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/1999/QĐ-BTC ban hành tem và việc in ấn, quản lý sử dụng tem hàng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 40/1999/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 07/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/1999/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 40/1999/QĐ/BTC NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH TEM VÀ VIỆC IN ẤN, QUẢN LÝ SỬ DỤNG TEM HÀNG NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán Thống kê ngày 20/5/1998;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Thi hành chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới;
Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1286/VPCP-VI ngày 27/3/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc dán tem hàng nhập khẩu;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định phát hành, in ấn và quản lý, sử dụng tem hàng nhập khẩu". Tem xe đạp nhập khẩu, tem bếp ga nhập khẩu, tem nồi cơm điện nhập khẩu, tem phích nước nhập khẩu và tem động cơ nổ nhập khẩu.

Điều 2: Các loại tem hàng nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các tổ chức có liên quan đến việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem hàng nhập khẩu nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vũ Mộng Giao

(Đã ký)

 

 

QUY ĐỊNH

PHÁT HÀNH, IN ẤN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TEM HÀNG NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo quyết định số 40/1999/QĐ/BTC ngày 7 tháng 4 năm 1999 Của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1: Ban hành 3 mẫu tem hàng nhập khẩu mới và sử dụng 2 loại tem hàng nhập khẩu đã ban hành để dán vào các mặt hàng nhập khẩu bao gồm:

1/ Tem bếp ga nhập khẩu:

Tem được in trên giấy bóc dán, có in nền hoa văn màu xanh, cụm hoa văn ở giữa có hình bông sen, khung tem trang trí hoa văn màu ghi nhạt, tem có keo dán sẵn.

Kích thước tem 1,8 cm x 3,5 cm,

2/ Tem nồi cơm điện nhập khẩu

Tem được in trên giấy bóc dán, trên giấy có in nền hoa văn vàng cam nhạt cụm hoa văn ở giữa có hình bông sen, Khung tem trang trí hoa văn màu xanh nhạt, tem có keo dán sẵn.

Kích thước tem 1,8 cm x3,5 cm

3/ Tem phích nước nhập khẩu

Tem được in trên giấy bóc dán, trên giấy có in nền hoa văn màu hồng cụm hoa văn ở giữa có hình bông sen, khung tem trang trí hoa văn màu xanh, tem có keo dán sẵn.

Kích thước tem 1,8 cm x3,5 cm

4/ Tem động cơ nổ nhập khẩu, ban hành theo Quyết định số 297/1998/QĐ/BTC ngày 16/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kích thước tem 1,8 cm x3,5 cm. Tem động cơ nổ nhập khẩu được sử dụng để dán vào động cơ nổ lắp trên các máy công tác (máy kéo, máy cày...).

5/ Tem xe đạp nhập khẩu, ban hành theo Quyết định số 1066/1997/QĐ/BTC ngày 26/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kích thước tem 1,8 cm x 3,5 cm. Tem xe đạp nhập khẩu được sử dụng để dán vào khung xe đạp nhập khẩu.

Các loại tem hàng nhập khẩu nêu trên được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt và có dãy số phát quang khi kiểm tra bằng đèn cực tím. Tem có in sê ri và đánh số theo thứ tự liên tục mỗi sê ri có từ số 0000001 đến số 1.000.000.

Điều 2: Cấp phát, quản lý và sử dụng:

Tổng cục thuế thực hiện cấp phát tem cho Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW. Cục Thuế các tỉnh TP có trách nhiệm cấp phát tem cho các Chi cục Thuế quận, huyện thị để triển khai dán tem các mặt hàng theo quy định.

Tổng cục Hải quan nhận tem hàng nhập khẩu tại Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, có trách nhiệm tổ chúc quản lý cấp phát cho Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW để thực hiện dán tem các mặt hàmg nhập khẩu phải dán tem theo quy định.

Điều 3: Việc quản lý và sử dụng tem hàng nhập khẩu thực hiện theo đúng chế độ quản lý ấn chỉ, ban hành kèm theo Quyết dịnh số 529 TC/QĐ ngày 22/12/1992 và Quyết dịnh số 544 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý các mẫu biểu chứng từ thu, chi ngân sách Nhà nưóc.

Điều 4: Xử lý bồi hoàn vật chất

Đối với tem hàng nhập khẩu bị mất, cơ quan quản lý, sử dụng tem hàng nhập khẩu phải báo cáo với cơ quan thuế về số lượng, ký hiệu và số tem bị mất để cơ quan thuế kiểm tra, thông báo mất và xử lý kịp thời.

Mức xử lý bồi hoàn vật chất đối với tem hàng nhập khẩu: ngoài việc xử lý về hành chính còn bị xử phạt bằng một lần giá trị hàng hoá nhập khẩu tại thời điểm bị mất tem hàng nhập khẩu.

Điều 5: Các quy định về phát hành, quản lý tem hàmg nhập khẩu vẫn thực hiện theo Quyết dịnh số 839a TC/QĐ/TCT ngày 31/10/1997 và Quyết dịnh số 1006/1997/QĐ/BTC ngày 26/12/1997, Quyết dịnh số 297/1998/QĐ/BTC ngày 16/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành tem hàng nhập khẩu, các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/1999/QĐ-BTC ban hành tem và việc in ấn, quản lý sử dụng tem hàng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status