Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 365/2004/QĐ-BNN-TY Qui định tạm thời về giết mổ gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm tại vùng không có dịch cúm gia cầm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phỏng chống dịch cúm gia cầm ban hành

Số hiệu: 365/2004/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 19/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 365/2004/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ GIẾT MỔ GIA CẦM, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIA CẦM TẠI VÙNG KHÔNG CÓ DỊCH CÚM GIA CẦM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 13/2004/QĐ-TTg ngày 28/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm;
Căn cứ Công điện khẩn số 177/CP-NN của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/2/2004;
Sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Thương mại;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: “Qui định tạm thời về giết mổ gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm tại vùng không có dịch cúm gia cầm”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thú y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ CT và Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuôc TƯ;
- Các Bộ Y tế, TC, TM, CA, GTVT, TNMT, VHTT, NG, KHCN; Viện KSNDTC
- Các thành viên ban chỉ đạo;
- Công báo
- Lưu
.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

 
 
 
 Lê Huy Ngọ

 

QUI ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ GIẾT MỔ GIA CẦM, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIA CẦM TẠI VÙNG KHÔNG CÓ DỊCH CÚM GIA CẦM
(Ban hành kèm Quyết định số 365 ngày 19 tháng 2 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm)

Thi hành Công điện khẩn số 225/CP-NN ngày 18/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tạm thời về việc giết mổ gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm trong vùng không có dịch như sau:

Điều 1: Yêu cầu:

Việc giết mổ gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm trong vùng không có dịch phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh; bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường; an toàn cho người tham gia giết mổ, chế biến, lưu thông, tiêu dùng.

Điều 2: Về giết mổ:

1. Chỉ giết mổ gia cầm sống, đủ tiêu chuẩn xuất chuồng, không nhiễm bệnh.

2. Việc giết mổ gia cầm phải thực hiện tại các cơ sở chăn nuôi.

3. 3. Đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, xí nghiệp, việc giết mổ phải được kiểm dịch của cơ quan thú y Tỉnh, Thành phố.

1. Thịt gia cầm sau khi giết mổ phải rửa bằng nước sạch và đóng vào túi PE, buộc kín.

2. Thịt gia cầm có thể chế biến thành các sản phẩm tiêu dùng như: luộc, rán, quay, ruốc, bột thịt, đồ hộp...va phải bảo đảm chín hoàn toàn.

Điều 4: Về tiêu thụ.

1. Gia cầm của cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, xí nghiệp, sau khi giết được tiêu thụ ở nơi không có dịch trên địa bàn tỉnh, thành phố; nếu chế biến chín được tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố lân cận.

Đồ hộp chế biến từ thịt gia cầm được tiêu thụ trong phạm vi cả nước

2. Gia cầm của hộ chăn nuôi nhỏ, phân tán sau khi giết mổ, nếu tiêu thụ tại địa phương (xã, phường, thị trấn) phải đóng vào túi PE buộc kín hoặc đac qua chế biến.

3. Không ăn trứng sống và các sản phẩm có sử dụng trứng chưa được làm chín. 

4. Trứng sống sau khi được cơ quan thú y tỉnh, thành phố kiểm dịch được tiêu thụ ở vùng không có dịch trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trường hợp cần vận chuyển trứng sống ra ngoài tỉnh, thành phố phải được Cục Thú y kiểm dịch.

5. Các cơ sở chế biến công nghiệp sử dụng trứng sống làm nguyên liệu phải được cơ quan Y tế tỉnh, thành phố xác nhận quy trình chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 5: Bảo đảm an toàn cho người tham gia giết mổ, chế biến gia cầm và vận chuyển sản phẩm gia cầm.

1. Người tham gia giết mổ và chế biến sản phẩm gia cầm khi làm việc phải có trang bị phòng hộ, bảo hộ lao động.

2. Người tham gia giết mổ gia cầm, chế biến, vận chuyển sản phẩm gia cầm, sau khi làm việc phải vệ sinh thay quần áo.

Điều 6: Bảo đảm vệ sinh thú y trong qúa  trình giết mổ, chế biến gia cầm, vận chuyển sản phẩm gia cầm.

1. Địa điểm giết mổ phải được bố trí ở nơi sạch sẽ, xa chuồng trại chăn nuôi.

2. Nước sử dụng giết mổ, chế biến phải là nước sạch dùng cho ngưòi.

3. Dụng cụ, thiết bị, sàn nhà... sau khi giết mổ, chế biến phải rửa sạch.

4. Nước thải trong khi giết mổ, chế biến phải tập trung vào bể khử trùng.

5. Các chất phế thải rắn (lông, phủ tạng, phân,...) phải thu gom,  chôn lấp. Trước khi chôn lấp phải được rắc vôi bột.

6. Dụng cụ chứa sản phẩm, phương tiện vận chuyển sản phẩm gia cầm phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trước và sau khi sử dụng. 

Điều 7: Xử lý vi phạm:

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định trên sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 365/2004/QĐ-BNN-TY Qui định tạm thời về giết mổ gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm tại vùng không có dịch cúm gia cầm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phỏng chống dịch cúm gia cầm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.662
DMCA.com Protection Status