Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 357/1999/QÐ-TCBÐ ban hành bảng giá dịch vụ lắp đặt điện thoại, facsimile cho đối tượng là người nước ngoài do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 357/1999/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 01/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 357/1999/QÐ-TCBÐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT ĐIỆN THOẠI, FACSIMILE CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN 

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện.
Căn cứ Quyết định số 99/ 1998/QÐ - TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/ 1998/QÐ - TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 53/1999/QÐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp của nước ngoài.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế- Kế hoạch.
 

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1 : Giá dịch vụ lắp đặt điện thoại, facsimile cho đối tượng là người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại Việt nam được áp dụng như giá dịch vụ l3/4p đặt điện thoại, facsimile đối với các đối tượng trong nước.

Ðiều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể 01/7/1999, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Ðiều 3 : Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính -Viễn thông Việt nam căn cứ vào Quyết định này hướng dẫn các bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Ðiều 4 : Các ông ( bà ) Chánh văn phòng, thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN 
Mai Liêm Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 357/1999/QÐ-TCBÐ ban hành bảng giá dịch vụ lắp đặt điện thoại, facsimile cho đối tượng là người nước ngoài do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250