Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2985/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 23/11/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2985/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Căn cứ Chỉ thị số 61/CT ngày 31 tháng 8 năm 1992 của Bộ Văn hoá thông tin về việc quản lý sản xuất, kinh doanh và hoạt động băng hình ca nhạc Karaoke và đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá thông tin thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung vào điều 4 Quyết định số 1872/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành, về việc quy định tạm thời quản lý hoạt động Karaoke trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Tư nhân có giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 66/HĐBT ngày 2 tháng 3 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng và phải hội đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp bảo đảm không gây ồn ào xóm làng, tổ dân phố và đúng quy hoạch của ngành văn hoá thì được Sở Văn hoá thông tin thành phố xem xét cấp giấy phép hoạt động Karaoke.

Điều 2. Quyết định này và các điều của Quyết định số 1872/QĐ-UB ngày 17/7/1992 có hiệu lực thi hành trên phạm vi toàn thành phố kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh vă phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố hoạt động Karaoke có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thường trực UBND. TP;
- VP/TU và các Ban TU;
- Mặt trận Tổ quốc;
- Các đoàn thể;
- VP 2 Bộ VHTT;
- Các Nhà VN, CLB TW trên TP
- VPUB: (PVP/VX, Tổ VX, TH, NC);
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trang Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2985/QĐ-UB ngày 23/11/1992 bổ sung quy định tạm thời về quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.813

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3